(16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1013 995.5 963 963.0 50 32.5
Kvinner 914 865.4 766 766.0 148 99.4
Totalt 1927 1860.9 1729 1729.0 198 131.9
(16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.3 1.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 269 256.9
2 AKERSHUS 114 111.3
3 OSLO 791 768.4
4 HEDMARK 64 60.9
6 BUSKERUD 43 42.0
7 VESTFOLD 74 71.2
8 TELEMARK 39 36.8
10 VEST-AGDER 99 95.6
11 ROGALAND 67 62.4
12 HORDALAND 112 110.5
15 MØRE OG ROMSDAL 14 13.3
16 SØR-TRØNDELAG 92 88.1
18 NORDLAND 62 58.8
19 TROMS 46 45.9
20 FINNMARK 41 39.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 115 110.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 110 105.4
ØSTFOLD 119 MARKER 44 41.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 114 111.3
OSLO 301 OSLO 791 768.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER 35 33.6
HEDMARK 403 HAMAR 12 12.0
HEDMARK 425 ÅSNES 8 7.2
HEDMARK 428 TRYSIL 9 8.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN 43 42.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 74 71.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN 39 36.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 99 95.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 50 46.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND 17 16.0
HORDALAND 1201 BERGEN 112 110.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 14 13.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 87 83.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 5 4.3
NORDLAND 1804 BODØ 27 25.7
NORDLAND 1805 NARVIK 19 18.1
NORDLAND 1833 RANA 8 7.6
NORDLAND 1840 SALTDAL 8 7.3
TROMS 1902 TROMSØ 35 34.9
TROMS 1903 HARSTAD 4 4.0
TROMS 1939 STORFJORD 7 7.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 10 10.0
FINNMARK 2025 TANA 8 6.8
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 23 22.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
TOLLREGION ØST-NORGE 333 317.8
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 582 563.4
TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
TOLLREGION SØR-NORGE 255 245.5
TOLLREGION VEST-NORGE 193 186.2
TOLLREGION MIDT-NORGE 154 146.9
TOLLREGION NORD-NORGE 87 84.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD TOLLREGION ØST-NORGE 269 256.9
2 AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 114 111.3
3 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
3 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 468 452.1
4 HEDMARK TOLLREGION ØST-NORGE 64 60.9
6 BUSKERUD TOLLREGION SØR-NORGE 43 42.0
7 VESTFOLD TOLLREGION SØR-NORGE 74 71.2
8 TELEMARK TOLLREGION SØR-NORGE 39 36.8
10 VEST-AGDER TOLLREGION SØR-NORGE 99 95.6
11 ROGALAND TOLLREGION VEST-NORGE 67 62.4
12 HORDALAND TOLLREGION VEST-NORGE 112 110.5
15 MØRE OG ROMSDAL TOLLREGION VEST-NORGE 14 13.3
16 SØR-TRØNDELAG TOLLREGION MIDT-NORGE 92 88.1
18 NORDLAND TOLLREGION MIDT-NORGE 62 58.8
19 TROMS TOLLREGION NORD-NORGE 46 45.9
20 FINNMARK TOLLREGION NORD-NORGE 41 39.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TOLLREGION ØST-NORGE 115 110.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TOLLREGION ØST-NORGE 110 105.4
ØSTFOLD 119 MARKER TOLLREGION ØST-NORGE 44 41.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 114 111.3
OSLO 301 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
OSLO 301 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 468 452.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER TOLLREGION ØST-NORGE 35 33.6
HEDMARK 403 HAMAR TOLLREGION ØST-NORGE 12 12.0
HEDMARK 425 ÅSNES TOLLREGION ØST-NORGE 8 7.2
HEDMARK 428 TRYSIL TOLLREGION ØST-NORGE 9 8.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN TOLLREGION SØR-NORGE 43 42.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TOLLREGION SØR-NORGE 74 71.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN TOLLREGION SØR-NORGE 39 36.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TOLLREGION SØR-NORGE 99 95.6
ROGALAND 1103 STAVANGER TOLLREGION VEST-NORGE 50 46.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND TOLLREGION VEST-NORGE 17 16.0
HORDALAND 1201 BERGEN TOLLREGION VEST-NORGE 112 110.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TOLLREGION VEST-NORGE 14 13.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TOLLREGION MIDT-NORGE 87 83.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS TOLLREGION MIDT-NORGE 5 4.3
NORDLAND 1804 BODØ TOLLREGION MIDT-NORGE 27 25.7
NORDLAND 1805 NARVIK TOLLREGION MIDT-NORGE 19 18.1
NORDLAND 1833 RANA TOLLREGION MIDT-NORGE 8 7.6
NORDLAND 1840 SALTDAL TOLLREGION MIDT-NORGE 8 7.3
TROMS 1902 TROMSØ TOLLREGION NORD-NORGE 35 34.9
TROMS 1903 HARSTAD TOLLREGION NORD-NORGE 4 4.0
TROMS 1939 STORFJORD TOLLREGION NORD-NORGE 7 7.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TOLLREGION NORD-NORGE 10 10.0
FINNMARK 2025 TANA TOLLREGION NORD-NORGE 8 6.8
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER TOLLREGION NORD-NORGE 23 22.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:5) TOLL- OG AVGIFTSETATEN per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:4 SVINESUND TOLLSTED 115 110.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:1 FREDRIKSTAD REGIONTOLLSTED 110 105.4
ØSTFOLD 119 MARKER TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:5 ØRJE TOLLSTED 44 41.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 16:5:2:2:1 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS GARDERMOEN 114 111.3
OSLO 301 OSLO TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 16:5:1:1 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 323 316.2
OSLO 301 OSLO TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 16:5:2:2:2 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS OSLO 468 452.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:3 KONGSVINGER TOLLSTED 35 33.6
HEDMARK 403 HAMAR TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:2 HAMAR TOLLSTED 12 12.0
HEDMARK 425 ÅSNES TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:7 ÅSNES TOLLSTED 8 7.2
HEDMARK 428 TRYSIL TOLLREGION ØST-NORGE 16:5:2:1:6 ØSTBY TOLLSTED 9 8.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:1 DRAMMEN TOLLSTED 43 42.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:4 SANDEFJORD TOLLSTED 74 71.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:2 GRENLAND TOLLSTED 39 36.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TOLLREGION SØR-NORGE 16:5:2:3:3 KRISTIANSAND REGIONTOLLSTED 99 95.6
ROGALAND 1103 STAVANGER TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:4 STAVANGER TOLLSTED 50 46.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:2 HAUGESUND TOLLSTED 17 16.0
HORDALAND 1201 BERGEN TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:1 BERGEN REGIONTOLLSTED 112 110.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TOLLREGION VEST-NORGE 16:5:2:4:5 ÅLESUND TOLLSTED 14 13.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:5 TRONDHEIM REGIONTOLLSTED 87 83.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:6 VAULDALEN TOLLSTED 5 4.3
NORDLAND 1804 BODØ TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:1 BODØ TOLLSTED 27 25.7
NORDLAND 1805 NARVIK TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:4 NARVIK TOLLSTED 19 18.1
NORDLAND 1833 RANA TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:3 MO TOLLSTED 8 7.6
NORDLAND 1840 SALTDAL TOLLREGION MIDT-NORGE 16:5:2:5:2 JUNKERDAL TOLLSTED 8 7.3
TROMS 1902 TROMSØ TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:7 TROMSØ REGIONTOLLSTED 35 34.9
TROMS 1903 HARSTAD TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:2 HARSTAD TOLLSTED 4 4.0
TROMS 1939 STORFJORD TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:3 HELLIGSKOGEN TOLLSTED 7 7.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:1 HAMMERFEST TOLLSTED 10 10.0
FINNMARK 2025 TANA TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:6 POLMAK TOLLSTED 8 6.8
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER TOLLREGION NORD-NORGE 16:5:2:6:4 KIRKENES TOLLSTED 23 22.2