(13:9) STATENS VEGVESEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (13:9) STATENS VEGVESEN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 4332 4252.5 4104 4104.0 228 148.4
Kvinner 2638 2500.9 2189 2189.0 449 311.9
Totalt 6970 6753.3 6293 6293.0 677 460.3
(13:9) STATENS VEGVESEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
4.6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:9) STATENS VEGVESEN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 212 204.0
2 AKERSHUS 227 218.2
3 OSLO 1260 1221.4
4 HEDMARK 283 273.0
5 OPPLAND 539 522.3
6 BUSKERUD 297 288.2
7 VESTFOLD 205 195.6
8 TELEMARK 284 279.2
9 AUST-AGDER 242 231.8
10 VEST-AGDER 197 186.3
11 ROGALAND 425 412.1
12 HORDALAND 576 559.5
14 SOGN OG FJORDANE 292 283.6
15 MØRE OG ROMSDAL 353 347.1
16 SØR-TRØNDELAG 458 445.5
17 NORD-TRØNDELAG 218 205.3
18 NORDLAND 420 408.4
19 TROMS 319 311.3
20 FINNMARK 163 160.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:9) STATENS VEGVESEN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 14 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS 135 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 52 50.6
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 11 9.9
AKERSHUS 215 FROGN 23 21.3
AKERSHUS 220 ASKER 42 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO 132 129.5
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 30 29.1
OSLO 301 OSLO 1260 1221.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER 63 61.6
HEDMARK 403 HAMAR 181 173.4
HEDMARK 427 ELVERUM 22 21.5
HEDMARK 437 TYNSET 17 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 400 386.5
OPPLAND 502 GJØVIK 105 102.9
OPPLAND 517 SEL 20 19.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 183 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG 9 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE 48 44.5
BUSKERUD 617 GOL 11 10.8
BUSKERUD 626 LIER 46 45.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG 199 189.8
VESTFOLD 709 LARVIK 6 5.8
TELEMARK 806 SKIEN 234 229.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 50 49.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL 233 223.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 183 174.1
VEST-AGDER 1002 MANDAL 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 10 8.4
ROGALAND 1101 EIGERSUND 9 9.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 251 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 90 87.5
ROGALAND 1124 SOLA 75 72.1
HORDALAND 1201 BERGEN 447 433.5
HORDALAND 1221 STORD 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA 27 26.6
HORDALAND 1235 VOSS 62 60.4
HORDALAND 1263 LINDÅS 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 53 50.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 234 231.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 84 82.1
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 444 433.3
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 6 5.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 185 174.9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 3 2.3
NORDLAND 1804 BODØ 246 239.4
NORDLAND 1805 NARVIK 14 13.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN 81 78.4
NORDLAND 1833 RANA 19 18.5
NORDLAND 1841 FAUSKE 21 20.5
NORDLAND 1865 VÅGAN 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ 198 194.0
TROMS 1903 HARSTAD 76 74.3
TROMS 1931 LENVIK 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA 12 11.3
FINNMARK 2003 VADSØ 80 79.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA 59 58.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 10 8.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (13:9) STATENS VEGVESEN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
REGION ØST 1873 1808.0
VEGDIREKTORATET 731 712.3
REGION SØR 1225 1181.1
REGION VEST 1293 1255.1
REGION MIDT 946 916.6
REGION NORD 902 880.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (13:9) STATENS VEGVESEN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD REGION ØST 212 204.0
2 AKERSHUS REGION ØST 227 218.2
3 OSLO VEGDIREKTORATET 626 610.7
3 OSLO REGION ØST 634 610.8
4 HEDMARK REGION ØST 283 273.0
5 OPPLAND VEGDIREKTORATET 22 20.2
5 OPPLAND REGION ØST 517 502.1
6 BUSKERUD REGION SØR 297 288.2
7 VESTFOLD REGION SØR 205 195.6
8 TELEMARK REGION SØR 284 279.2
9 AUST-AGDER REGION SØR 242 231.8
10 VEST-AGDER REGION SØR 197 186.3
11 ROGALAND REGION VEST 425 412.1
12 HORDALAND REGION VEST 576 559.5
14 SOGN OG FJORDANE REGION VEST 292 283.6
15 MØRE OG ROMSDAL REGION MIDT 353 347.1
16 SØR-TRØNDELAG VEGDIREKTORATET 83 81.4
16 SØR-TRØNDELAG REGION MIDT 375 364.1
17 NORD-TRØNDELAG REGION MIDT 218 205.3
18 NORDLAND REGION NORD 420 408.4
19 TROMS REGION NORD 319 311.3
20 FINNMARK REGION NORD 163 160.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (13:9) STATENS VEGVESEN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN REGION ØST 14 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS REGION ØST 135 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG REGION ØST 52 50.6
ØSTFOLD 125 EIDSBERG REGION ØST 11 9.9
AKERSHUS 215 FROGN REGION ØST 23 21.3
AKERSHUS 220 ASKER REGION ØST 42 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 132 129.5
AKERSHUS 235 ULLENSAKER REGION ØST 30 29.1
OSLO 301 OSLO VEGDIREKTORATET 626 610.7
OSLO 301 OSLO REGION ØST 634 610.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 63 61.6
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 181 173.4
HEDMARK 427 ELVERUM REGION ØST 22 21.5
HEDMARK 437 TYNSET REGION ØST 17 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER VEGDIREKTORATET 22 20.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 378 366.3
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 105 102.9
OPPLAND 517 SEL REGION ØST 20 19.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL REGION ØST 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN REGION SØR 183 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG REGION SØR 9 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 48 44.5
BUSKERUD 617 GOL REGION SØR 11 10.8
BUSKERUD 626 LIER REGION SØR 46 45.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 199 189.8
VESTFOLD 709 LARVIK REGION SØR 6 5.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 234 229.9
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 50 49.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 233 223.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES REGION SØR 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 183 174.1
VEST-AGDER 1002 MANDAL REGION SØR 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD REGION SØR 10 8.4
ROGALAND 1101 EIGERSUND REGION VEST 9 9.0
ROGALAND 1103 STAVANGER REGION VEST 251 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 90 87.5
ROGALAND 1124 SOLA REGION VEST 75 72.1
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 447 433.5
HORDALAND 1221 STORD REGION VEST 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA REGION VEST 27 26.6
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 62 60.4
HORDALAND 1263 LINDÅS REGION VEST 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER REGION VEST 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL REGION VEST 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL REGION VEST 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 53 50.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID REGION VEST 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 234 231.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 84 82.1
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND REGION MIDT 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA REGION MIDT 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL REGION MIDT 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VEGDIREKTORATET 83 81.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 361 351.9
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND REGION MIDT 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL REGION MIDT 6 5.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 185 174.9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS REGION MIDT 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL REGION MIDT 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER REGION MIDT 3 2.3
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 246 239.4
NORDLAND 1805 NARVIK REGION NORD 14 13.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGION NORD 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG REGION NORD 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 81 78.4
NORDLAND 1833 RANA REGION NORD 19 18.5
NORDLAND 1841 FAUSKE REGION NORD 21 20.5
NORDLAND 1865 VÅGAN REGION NORD 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND REGION NORD 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 198 194.0
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 76 74.3
TROMS 1931 LENVIK REGION NORD 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA REGION NORD 12 11.3
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 80 79.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST REGION NORD 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 59 58.5
FINNMARK 2020 PORSANGER REGION NORD 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER REGION NORD 10 8.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:9) STATENS VEGVESEN per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN REGION ØST 13:9:2:1:23 STATENS VEGVESEN REGION ØST SVINESUND KONTROLLSTASJON 14 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS REGION ØST 13:9:2:1:19 STATENS VEGVESEN REGION ØST MOSS KONTORSTED 135 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG REGION ØST 13:9:2:1:8 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAFSLUND TRAFIKKSTASJON 52 50.6
ØSTFOLD 125 EIDSBERG REGION ØST 13:9:2:1:20 STATENS VEGVESEN REGION ØST MYSEN TRAFIKKSTASJON 11 9.9
AKERSHUS 215 FROGN REGION ØST 13:9:2:1:3 STATENS VEGVESEN REGION ØST DRØBAK TRAFIKKSTASJON 23 21.3
AKERSHUS 220 ASKER REGION ØST 13:9:2:1:2 STATENS VEGVESEN REGION ØST BILLINGSTAD TRAFIKKSTASJON 42 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 13:9:2:1:17 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM KONTORSTED 98 96.7
AKERSHUS 231 SKEDSMO REGION ØST 13:9:2:1:18 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM TRAFIKKSTASJON 34 32.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER REGION ØST 13:9:2:1:11 STATENS VEGVESEN REGION ØST JESSHEIM TRAFIKKSTASJON 30 29.1
OSLO 301 OSLO VEGDIREKTORATET 13:9:1:2 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET 626 610.7
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:1 STATENS VEGVESEN REGION ØST AVD OSLO 450 434.2
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:14 STATENS VEGVESEN REGION ØST LABORATORIET 21 19.5
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:22 STATENS VEGVESEN REGION ØST RISLØKKA TRAFIKKSTASJON 107 101.4
OSLO 301 OSLO REGION ØST 13:9:2:1:25 STATENS VEGVESEN REGION ØST VEGTRAFIKKSENTRALEN ØST 56 55.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 13:9:2:1:12 STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER KONTORSTED 40 39.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER REGION ØST 13:9:2:1:13 STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON 23 21.8
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 13:9:2:1:10 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR TRAFIKKSTASJON 19 17.2
HEDMARK 403 HAMAR REGION ØST 13:9:2:1:9 STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR KONTORSTED 162 156.2
HEDMARK 427 ELVERUM REGION ØST 13:9:2:1:4 STATENS VEGVESEN REGION ØST ELVERUM TRAFIKKSTASJON 22 21.5
HEDMARK 437 TYNSET REGION ØST 13:9:2:1:24 STATENS VEGVESEN REGION ØST TYNSET TRAFIKKSTASJON 17 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER VEGDIREKTORATET 13:9:1:1 NORSK VEGMUSEUM 22 20.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 13:9:2:1:15 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED 362 351.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER REGION ØST 13:9:2:1:16 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON 16 15.1
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 13:9:2:1:6 STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK KONTORSTED 74 72.2
OPPLAND 502 GJØVIK REGION ØST 13:9:2:1:7 STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK TRAFIKKSTASJON 31 30.7
OPPLAND 517 SEL REGION ØST 13:9:2:1:21 STATENS VEGVESEN REGION ØST OTTA TRAFIKKSTASJON 20 19.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL REGION ØST 13:9:2:1:5 STATENS VEGVESEN REGION ØST FAGERNES TRAFIKKSTASJON 14 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN REGION SØR 13:9:2:2:3 STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN KONTORSTED 183 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG REGION SØR 13:9:2:2:9 STATENS VEGVESEN REGION SØR KONGSBERG TRAFIKKSTASJON 9 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 13:9:2:2:7 STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS KONTORSTED 27 25.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE REGION SØR 13:9:2:2:8 STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS TRAFIKKSTASJON 21 19.0
BUSKERUD 617 GOL REGION SØR 13:9:2:2:6 STATENS VEGVESEN REGION SØR GOL TRAFIKKSTASJON 11 10.8
BUSKERUD 626 LIER REGION SØR 13:9:2:2:4 STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN TRAFIKKSTASJON 46 45.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 13:9:2:2:19 STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG KONTORSTED 149 144.9
VESTFOLD 704 TØNSBERG REGION SØR 13:9:2:2:20 STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG TRAFIKKSTASJON 50 44.9
VESTFOLD 709 LARVIK REGION SØR 13:9:2:2:12 STATENS VEGVESEN REGION SØR LARVIK TRAFIKKSTASJON 6 5.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 13:9:2:2:17 STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN KONTORSTED 192 189.8
TELEMARK 806 SKIEN REGION SØR 13:9:2:2:18 STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN TRAFIKKSTASJON 42 40.1
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 13:9:2:2:14 STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN KONTORSTED 30 29.3
TELEMARK 807 NOTODDEN REGION SØR 13:9:2:2:15 STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN TRAFIKKSTASJON 20 20.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 13:9:2:2:1 STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED 203 194.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL REGION SØR 13:9:2:2:2 STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL TRAFIKKSTASJON 30 28.8
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES REGION SØR 13:9:2:2:16 STATENS VEGVESEN REGION SØR SETESDAL TRAFIKKSTASJON 9 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 13:9:2:2:10 STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND KONTORSTED 140 135.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND REGION SØR 13:9:2:2:11 STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND TRAFIKKSTASJON 43 38.9
VEST-AGDER 1002 MANDAL REGION SØR 13:9:2:2:13 STATENS VEGVESEN REGION SØR MANDAL TRAFIKKSTASJON 4 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD REGION SØR 13:9:2:2:5 STATENS VEGVESEN REGION SØR FLEKKEFJORD TRAFIKKSTASJON 10 8.4
ROGALAND 1101 EIGERSUND REGION VEST 13:9:2:3:3 STATENS VEGVESEN REGION VEST EGERSUND TRAFIKKSTASJON 9 9.0
ROGALAND 1103 STAVANGER REGION VEST 13:9:2:3:15 STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER KONTORSTED 251 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 13:9:2:3:6 STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND KONTORSTED 55 54.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND REGION VEST 13:9:2:3:7 STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND TRAFIKKSTASJON 35 33.1
ROGALAND 1124 SOLA REGION VEST 13:9:2:3:16 STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER TRAFIKKSTASJON 75 72.1
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 13:9:2:3:1 STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED 379 367.6
HORDALAND 1201 BERGEN REGION VEST 13:9:2:3:2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN TRAFIKKSTASJON 68 65.9
HORDALAND 1221 STORD REGION VEST 13:9:2:3:17 STATENS VEGVESEN REGION VEST STORD TRAFIKKSTASJON 29 28.2
HORDALAND 1228 ODDA REGION VEST 13:9:2:3:12 STATENS VEGVESEN REGION VEST ODDA TRAFIKKSTASJON 27 26.6
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:18 STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS KONTORSTED 39 38.0
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:19 STATENS VEGVESEN REGION VEST VOSS TRAFIKKSTASJON 14 13.6
HORDALAND 1235 VOSS REGION VEST 13:9:2:3:20 VEGTILSYNET 9 8.8
HORDALAND 1263 LINDÅS REGION VEST 13:9:2:3:11 STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDHORDLAND TRAFIKKSTASJON 11 10.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER REGION VEST 13:9:2:3:8 STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED 186 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL REGION VEST 13:9:2:3:14 STATENS VEGVESEN REGION VEST SOGNDAL TRAFIKKSTASJON 16 16.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL REGION VEST 13:9:2:3:9 STATENS VEGVESEN REGION VEST LÆRDAL TRAFIKKSTASJON 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 13:9:2:3:4 STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE KONTORSTED 39 37.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE REGION VEST 13:9:2:3:5 STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE TRAFIKKSTASJON 14 13.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID REGION VEST 13:9:2:3:10 STATENS VEGVESEN REGION VEST NORDFJORDEID TRAFIKKSTASJON 22 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 13:9:2:4:4 STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 215 213.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE REGION MIDT 13:9:2:4:5 STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON 19 18.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 13:9:2:4:16 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND KONTORSTED 63 61.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND REGION MIDT 13:9:2:4:17 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND TRAFIKKSTASJON 21 20.8
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND REGION MIDT 13:9:2:4:2 STATENS VEGVESEN REGION MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON 17 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA REGION MIDT 13:9:2:4:15 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ØRSTA TRAFIKKSTASJON 15 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL REGION MIDT 13:9:2:4:12 STATENS VEGVESEN REGION MIDT SUNNDALSØRA TRAFIKKSTASJON 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VEGDIREKTORATET 13:9:1:3 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET VEG OG TRAFIKKFAGLIG SENTER 83 81.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 13:9:2:4:13 STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED 287 280.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM REGION MIDT 13:9:2:4:14 STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON 74 71.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND REGION MIDT 13:9:2:4:1 STATENS VEGVESEN REGION MIDT BREKSTAD TRAFIKKSTASJON 8 6.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL REGION MIDT 13:9:2:4:7 STATENS VEGVESEN REGION MIDT ORKDAL TRAFIKKSTASJON 6 5.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 13:9:2:4:8 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER KONTORSTED 168 158.7
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER REGION MIDT 13:9:2:4:9 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER TRAFIKKSTASJON 17 16.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS REGION MIDT 13:9:2:4:6 STATENS VEGVESEN REGION MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON 15 13.7
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL REGION MIDT 13:9:2:4:10 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STJØRDAL TRAFIKKSTASJON 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER REGION MIDT 13:9:2:4:3 STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVANGER TRAFIKKSTASJON 3 2.3
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 13:9:2:5:3 STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED 230 224.1
NORDLAND 1804 BODØ REGION NORD 13:9:2:5:4 STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ TRAFIKKSTASJON 16 15.3
NORDLAND 1805 NARVIK REGION NORD 13:9:2:5:16 STATENS VEGVESEN REGION NORD NARVIK TRAFIKKSTASJON 14 13.1
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGION NORD 13:9:2:5:5 STATENS VEGVESEN REGION NORD BRØNNØYSUND TRAFIKKSTASJON 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG REGION NORD 13:9:2:5:17 STATENS VEGVESEN REGION NORD SANDNESSJØEN TRAFIKKSTASJON 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 13:9:2:5:14 STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN KONTORSTED 72 69.4
NORDLAND 1824 VEFSN REGION NORD 13:9:2:5:15 STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN TRAFIKKSTASJON 9 9.0
NORDLAND 1833 RANA REGION NORD 13:9:2:5:13 STATENS VEGVESEN REGION NORD MO TRAFIKKSTASJON 19 18.5
NORDLAND 1841 FAUSKE REGION NORD 13:9:2:5:6 STATENS VEGVESEN REGION NORD FAUSKE TRAFIKKSTASJON 21 20.5
NORDLAND 1865 VÅGAN REGION NORD 13:9:2:5:20 STATENS VEGVESEN REGION NORD SVOLVÆR TRAFIKKSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND REGION NORD 13:9:2:5:18 STATENS VEGVESEN REGION NORD SORTLAND TRAFIKKSTASJON 24 24.0
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 13:9:2:5:21 STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ KONTORSTED 176 173.7
TROMS 1902 TROMSØ REGION NORD 13:9:2:5:22 STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ TRAFIKKSTASJON 22 20.3
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 13:9:2:5:10 STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD TRAFIKKSTASJON 13 13.0
TROMS 1903 HARSTAD REGION NORD 13:9:2:5:9 STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD KONTORSTED 63 61.3
TROMS 1931 LENVIK REGION NORD 13:9:2:5:7 STATENS VEGVESEN REGION NORD FINNSNES TRAFIKKSTASJON 33 31.7
TROMS 1942 NORDREISA REGION NORD 13:9:2:5:19 STATENS VEGVESEN REGION NORD STORSLETT TRAFIKKSTASJON 12 11.3
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 13:9:2:5:23 STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ KONTORSTED 76 75.1
FINNMARK 2003 VADSØ REGION NORD 13:9:2:5:24 STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ TRAFIKKSTASJON 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST REGION NORD 13:9:2:5:8 STATENS VEGVESEN REGION NORD HAMMERFEST TRAFIKKSTASJON 6 6.0
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 13:9:2:5:1 STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA KONTORSTED 47 46.5
FINNMARK 2012 ALTA REGION NORD 13:9:2:5:2 STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA TRAFIKKSTASJON 12 12.0
FINNMARK 2020 PORSANGER REGION NORD 13:9:2:5:12 STATENS VEGVESEN REGION NORD LAKSELV TRAFIKKSTASJON 8 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER REGION NORD 13:9:2:5:11 STATENS VEGVESEN REGION NORD KIRKENES TRAFIKKSTASJON 10 8.8