(13:14) KYSTVERKET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (13:14) KYSTVERKET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 931 918.7 901 901.0 30 17.6
Kvinner 184 169.4 153 153.0 31 16.5
Totalt 1115 1088.1 1054 1054.0 61 34.1
(13:14) KYSTVERKET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.7 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:14) KYSTVERKET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 20 19.5
3 OSLO 15 15.0
7 VESTFOLD 128 123.9
8 TELEMARK 43 42.7
9 AUST-AGDER 44 41.8
10 VEST-AGDER 15 14.2
11 ROGALAND 158 152.9
12 HORDALAND 89 87.6
15 MØRE OG ROMSDAL 370 363.6
16 SØR-TRØNDELAG 12 11.8
18 NORDLAND 104 102.6
19 TROMS 21 20.1
20 FINNMARK 96 92.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:14) KYSTVERKET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER 20 19.5
OSLO 301 OSLO 15 15.0
VESTFOLD 701 BORRE 99 96.0
VESTFOLD 723 TJØME 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN 43 42.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 43 41.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 15 14.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND 55 52.1
ROGALAND 1111 SOKNDAL 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN 22 22.0
HORDALAND 1265 FEDJE 67 65.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 346 339.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 24 24.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 12 11.8
NORDLAND 1804 BODØ 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK 6 6.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 16 16.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 33 33.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 42 41.5
TROMS 1902 TROMSØ 21 20.1
FINNMARK 2002 VARDØ 22 21.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 7 7.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 59 56.5
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (13:14) KYSTVERKET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KYSTVERKET SØRØST 202 197.5
KYSTVERKET 173 165.9
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 114 109.2
KYSTVERKET REDERI 208 205.5
KYSTVERKET VEST 226 219.7
KYSTVERKET MIDT-NORGE 92 91.8
KYSTVERKET NORDLAND 100 98.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (13:14) KYSTVERKET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KYSTVERKET SØRØST 20 19.5
3 OSLO KYSTVERKET 2 2.0
3 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
7 VESTFOLD KYSTVERKET 69 66.0
7 VESTFOLD KYSTVERKET SØRØST 59 57.9
8 TELEMARK KYSTVERKET SØRØST 42 41.7
8 TELEMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 1 1.0
9 AUST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 40 38.2
9 AUST-AGDER KYSTVERKET 1 1.0
9 AUST-AGDER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2 1.6
9 AUST-AGDER KYSTVERKET REDERI 1 1.0
10 VEST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 15 14.2
11 ROGALAND KYSTVERKET 4 3.8
11 ROGALAND KYSTVERKET VEST 139 134.1
11 ROGALAND KYSTVERKET REDERI 2 2.0
11 ROGALAND KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
12 HORDALAND KYSTVERKET 2 2.0
12 HORDALAND KYSTVERKET VEST 87 85.6
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET 89 85.1
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET MIDT-NORGE 80 80.0
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET REDERI 201 198.5
16 SØR-TRØNDELAG KYSTVERKET MIDT-NORGE 12 11.8
18 NORDLAND KYSTVERKET NORDLAND 100 98.6
18 NORDLAND KYSTVERKET 1 1.0
18 NORDLAND KYSTVERKET REDERI 3 3.0
19 TROMS KYSTVERKET 3 3.0
19 TROMS KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 18 17.1
20 FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 93 89.5
20 FINNMARK KYSTVERKET 2 2.0
20 FINNMARK KYSTVERKET REDERI 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (13:14) KYSTVERKET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 20 19.5
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET 2 2.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 69 66.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 30 30.0
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 42 41.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 1 1.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 39 37.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2 1.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET REDERI 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 15 14.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET 4 3.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 49 46.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET REDERI 2 2.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET 2 2.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 20 20.0
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 67 65.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 89 85.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 56 56.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 201 198.5
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 24 24.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 12 11.8
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 16 16.0
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 33 33.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET 1 1.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 38 37.5
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET REDERI 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 18 17.1
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 22 21.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 7 7.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 56 53.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET REDERI 1 1.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:14) KYSTVERKET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:4 FREDRIKSTAD LOSSTASJON 20 19.5
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET 13:14:1:4 KYSTVERKET OSLO ENHET FOR SJØTRANSPORT OG HAVNER 2 2.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:13 OSLO LOSSTASJON 13 13.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 13:14:1:3 KYSTVERKET HORTEN BEREDSKAPSAVDELING 69 66.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:14 OSLOFJORDEN SJØTRAFIKKAVDELING 13 13.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:3 DRAMMEN LOSSTASJON 3 3.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:6 HORTEN TRAFIKKSENTRAL 14 14.0
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:7 HVASSER LOSSTASJON 29 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:1 BREVIK LOSSTASJON 28 28.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:2 BREVIK TRAFIKKSENTRAL 14 13.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:9 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP BREVIK 1 1.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:10 KYSTVERKET SØRØST GRIMSTAD LAGER 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET 13:14:1:6 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ARENDAL 1 1.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:9 KYSTVERKET SØRØST ARENDAL 39 37.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:8 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP ARENDAL 2 1.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET REDERI 13:14:7:2 KYSTVERKET REDERI ARENDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:16 SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:8 KRISTIANSAND LOSSTASJON 14 13.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET 13:14:1:7 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HAUGESUND 4 3.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 13:14:3:1 KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET 49 46.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET REDERI 13:14:7:3 KYSTVERKET REDERI HAUGESUND 2 2.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 13:14:2:17 SOKNDAL LOSSTASJON 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 13:14:3:2 SJØTRAFIKKAVDELING ROGALAND 90 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET 13:14:1:2 KYSTVERKET BERGEN BEREDSKAPSAVDELING 2 2.0
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 13:14:3:3 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. BERGEN 20 20.0
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 13:14:3:4 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. FEDJE 67 65.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 13:14:1:10 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND 89 85.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:3 KYSTVERKET MIDT-NORGE 35 35.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:6 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN ÅLESUND 21 21.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 13:14:7:1 KYSTVERKET REDERI ÅLESUND 201 198.5
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:4 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND 24 24.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 13:14:4:5 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN TRONDHEIM 12 11.8
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:1 BODØ LOSSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:4 NARVIK LOSSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:6 SANDNESSJØEN LOSSTASJON 16 16.0
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:7 TRANØY LOSSTASJON 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:3 LØDINGEN LOSSTASJON 24 24.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:5 NORDLAND SJØTRAFIKKAVDELING 9 9.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET 13:14:1:9 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG 1 1.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 13:14:5:2 KYSTVERKET NORDLAND DISTRIKTSKONTORET 38 37.5
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET REDERI 13:14:7:5 KYSTVERKET REGERI KABELVÅG 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET 13:14:1:5 KYSTVERKET TROMSØ BEREDSKAPSAVDELING 3 3.0
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:5 LOSTJENESTEN TROMSØ 18 17.1
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:7 VARDØ TRAFIKKSENTRAL 22 21.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:2 LOSTJENESTEN HAMMERFEST 7 7.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET 13:14:1:8 KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HONNINGSVÅG 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:1 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK DISTRIKTSKONTOR 46 43.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:3 LOSTJENESTEN HONNINGSVÅG 10 10.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET REDERI 13:14:7:4 KYSTVERKET REDERI HONNINGSVÅG 1 1.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 13:14:6:4 LOSTJENESTEN KIRKENES 8 8.0