(11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 132 127.2 115 115.0 17 12.2
Kvinner 80 75.6 63 63.0 17 12.6
Totalt 212 202.8 178 178.0 34 24.8
(11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 185 177.2
12 HORDALAND 11 10.8
17 NORD-TRØNDELAG 9 8.2
19 TROMS 7 6.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS 185 177.2
HORDALAND 1201 BERGEN 11 10.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 9 8.2
TROMS 1902 TROMSØ 7 6.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 212 202.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 185 177.2
12 HORDALAND NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11 10.8
17 NORD-TRØNDELAG NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 9 8.2
19 TROMS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 7 6.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 185 177.2
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11 10.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 9 8.2
TROMS 1902 TROMSØ NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 7 6.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:8) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:4 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP ÅS 185 177.2
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:2 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP FANA 11 10.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:3 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP STEINKJER 9 8.2
TROMS 1902 TROMSØ NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 11:8:1 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP TROMSØ 7 6.6