(11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF)

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 44 36.8 32 32.0 12 4.8
Kvinner 27 24.9 18 18.0 9 6.8
Totalt 71 61.6 50 50.0 21 11.6
(11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 55 46.3
12 HORDALAND 7 6.8
16 SØR-TRØNDELAG 7 6.4
18 NORDLAND 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 55 46.3
HORDALAND 1201 BERGEN 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 7 6.4
NORDLAND 1804 BODØ 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF), år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 71 61.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF), år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 55 46.3
12 HORDALAND NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.8
16 SØR-TRØNDELAG NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.4
18 NORDLAND NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF), år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 55 46.3
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 7 6.4
NORDLAND 1804 BODØ NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:7) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:1 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORKSNING (NILF) AVD HOVEDKONTOR OSLO 55 46.3
HORDALAND 1201 BERGEN NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:2 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BERGEN 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:4 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD TRONDHEIM 7 6.4
NORDLAND 1804 BODØ NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 11:7:3 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BODØ 2 2.0