(11:6) BIOFORSK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (11:6) BIOFORSK i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 214 194.6 176 176.0 38 18.6
Kvinner 218 196.4 150 150.0 68 46.4
Totalt 432 390.9 326 326.0 106 64.9
(11:6) BIOFORSK sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:6) BIOFORSK per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 199 181.8
5 OPPLAND 51 45.8
9 AUST-AGDER 15 14.7
11 ROGALAND 17 14.8
12 HORDALAND 11 9.4
14 SOGN OG FJORDANE 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL 36 30.0
17 NORD-TRØNDELAG 24 20.6
18 NORDLAND 22 20.7
19 TROMS 21 19.6
20 FINNMARK 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:6) BIOFORSK per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS 199 181.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 40 35.9
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 11 9.9
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 15 14.7
ROGALAND 1120 KLEPP 17 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 11 9.4
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 12 11.3
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 36 30.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 24 20.6
NORDLAND 1804 BODØ 7 6.9
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 15 13.8
TROMS 1902 TROMSØ 21 19.6
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11:6) BIOFORSK, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
BIOFORSK 432 390.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11:6) BIOFORSK, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS BIOFORSK 199 181.8
5 OPPLAND BIOFORSK 51 45.8
9 AUST-AGDER BIOFORSK 15 14.7
11 ROGALAND BIOFORSK 17 14.8
12 HORDALAND BIOFORSK 11 9.4
14 SOGN OG FJORDANE BIOFORSK 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL BIOFORSK 36 30.0
17 NORD-TRØNDELAG BIOFORSK 24 20.6
18 NORDLAND BIOFORSK 22 20.7
19 TROMS BIOFORSK 21 19.6
20 FINNMARK BIOFORSK 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11:6) BIOFORSK, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 199 181.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN BIOFORSK 40 35.9
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE BIOFORSK 11 9.9
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD BIOFORSK 15 14.7
ROGALAND 1120 KLEPP BIOFORSK 17 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG BIOFORSK 11 9.4
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER BIOFORSK 12 11.3
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL BIOFORSK 36 30.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BIOFORSK 24 20.6
NORDLAND 1804 BODØ BIOFORSK 7 6.9
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG BIOFORSK 15 13.8
TROMS 1902 TROMSØ BIOFORSK 21 19.6
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER BIOFORSK 24 22.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:6) BIOFORSK per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:1 BIOFORSK LEDELSE OG ADMINISTRASJON 31 29.5
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:2 BIOFORSK PLANTEHELSE 90 82.4
AKERSHUS 214 ÅS BIOFORSK 11:6:4 BIOFORSK JORD OG MILJØ ÅS 78 69.9
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN BIOFORSK 11:6:14 BIOFORSK ØST APELSVOLL 40 35.9
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE BIOFORSK 11:6:16 BIOFORSK ØST LØKEN 11 9.9
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD BIOFORSK 11:6:15 BIOFORSK ØST LANDVIK 15 14.7
ROGALAND 1120 KLEPP BIOFORSK 11:6:11 BIOFORSK VEST SÆRHEIM 17 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG BIOFORSK 11:6:12 BIOFORSK VEST ULLENSVANG 11 9.4
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER BIOFORSK 11:6:9 BIOFORSK VEST FURENESET 12 11.3
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL BIOFORSK 11:6:13 BIOFORSK ØKOLOGISK TINGVOLL 36 30.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL BIOFORSK 11:6:5 BIOFORSK MIDT-NORGE KVITHAMAR 24 20.6
NORDLAND 1804 BODØ BIOFORSK 11:6:6 BIOFORSK NORD BODØ 7 6.9
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG BIOFORSK 11:6:8 BIOFORSK NORD TJØTTA 15 13.8
TROMS 1902 TROMSØ BIOFORSK 11:6:7 BIOFORSK NORD HOLT 21 19.6
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER BIOFORSK 11:6:3 BIOFORSK JORD OG MILJØ SVANHOVD 24 22.3