(11:11) VETERINÆRINSTITUTTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 111 104.9 98 98.0 13 6.9
Kvinner 232 212.2 176 176.0 56 36.2
Totalt 343 317.1 274 274.0 69 43.1
(11:11) VETERINÆRINSTITUTTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 259 238.3
11 ROGALAND 12 10.9
12 HORDALAND 15 13.2
16 SØR-TRØNDELAG 40 38.2
19 TROMS 17 16.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 259 238.3
ROGALAND 1102 SANDNES 12 10.9
HORDALAND 1201 BERGEN 15 13.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 40 38.2
TROMS 1902 TROMSØ 3 3.0
TROMS 1903 HARSTAD 14 13.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
VETERINÆRINSTITUTTET 343 317.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 259 238.3
11 ROGALAND VETERINÆRINSTITUTTET 12 10.9
12 HORDALAND VETERINÆRINSTITUTTET 15 13.2
16 SØR-TRØNDELAG VETERINÆRINSTITUTTET 40 38.2
19 TROMS VETERINÆRINSTITUTTET 17 16.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 259 238.3
ROGALAND 1102 SANDNES VETERINÆRINSTITUTTET 12 10.9
HORDALAND 1201 BERGEN VETERINÆRINSTITUTTET 15 13.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VETERINÆRINSTITUTTET 40 38.2
TROMS 1902 TROMSØ VETERINÆRINSTITUTTET 3 3.0
TROMS 1903 HARSTAD VETERINÆRINSTITUTTET 14 13.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:11) VETERINÆRINSTITUTTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:3 VETERINÆRINSTITUTTET OSLO 259 238.3
ROGALAND 1102 SANDNES VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:4 VETERINÆRINSTITUTTET SANDNES 12 10.9
HORDALAND 1201 BERGEN VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:1 VETERINÆRINSTITUTTET BERGEN 15 13.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:6 VETERINÆRINSTITUTTET TRONDHEIM 40 38.2
TROMS 1902 TROMSØ VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:5 VETERINÆRINSTITUTTET TROMSØ 3 3.0
TROMS 1903 HARSTAD VETERINÆRINSTITUTTET 11:11:2 VETERINÆRINSTITUTTET HARSTAD 14 13.5