(89) KULTURDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KULTURDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
89 KULTURDEPARTEMENTET 3311 3082.8
89:1 KULTURDEPARTEMENTET 148 142.5
89:11 ARKIVVERKET 313 294.3
89:12 NORSK FILMINSTITUTT 101 92.3
89:28 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT 11 8.9
89:30 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 19 18.5
89:31 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 70 66.4
89:32 MEDIETILSYNET 51 49.6
89:33 NASJONALBIBLIOTEKET 441 410.4
89:34 NORSK KULTURRÅD 129 125.4
89:35 NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 54 49.0
89:36 RIKSKONSERTENE 61 59.5
89:37 RIKSTEATRET 34 33.0
89:38 SPRÅKRÅDET 35 32.0
89:42 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 15 12.3
89:43 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 56 54.0
89:45 KIRKERÅDET 67 62.4
89:48 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 58 51.0
89:51 PRESTESKAPET 1648 1521.0
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KULTURDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 8989:189:1189:1289:2889:3089:3189:3289:3389:3489:3589:3689:3789:3889:4289:4389:4589:4889:51
ØSTFOLD 101 HALDEN 6 6
ØSTFOLD 104 MOSS 6 6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 15 15
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 87 51 36
ØSTFOLD 111 HVALER 1 1
ØSTFOLD 119 MARKER 3 3
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 1 1
ØSTFOLD 124 ASKIM 2 2
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 5 5
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 1 1
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 1 1
ØSTFOLD 135 RÅDE 2 2
ØSTFOLD 136 RYGGE 2 2
ØSTFOLD 137 VÅLER 1 1
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1
AKERSHUS 211 VESTBY 3 3
AKERSHUS 213 SKI 5 5
AKERSHUS 214 ÅS 4 4
AKERSHUS 215 FROGN 3 3
AKERSHUS 216 NESODDEN 3 3
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 6 6
AKERSHUS 219 BÆRUM 23 23
AKERSHUS 220 ASKER 12 12
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 3 3
AKERSHUS 226 SØRUM 1 1
AKERSHUS 227 FET 2 2
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 2 2
AKERSHUS 229 ENEBAKK 2 2
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 4 4
AKERSHUS 231 SKEDSMO 11 11
AKERSHUS 233 NITTEDAL 3 3
AKERSHUS 234 GJERDRUM 1 1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 10 10
AKERSHUS 236 NES 9 9
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4 4
AKERSHUS 238 NANNESTAD 2 2
AKERSHUS 239 HURDAL 2 2
OSLO 301 OSLO 1287 148 184 101 11 19 203 129 54 61 34 35 10 56 62 180
HEDMARK 402 KONGSVINGER 8 8
HEDMARK 403 HAMAR 40 15 25
HEDMARK 412 RINGSAKER 10 10
HEDMARK 415 LØTEN 1 1
HEDMARK 417 STANGE 5 5
HEDMARK 418 NORD-ODAL 2 2
HEDMARK 419 SØR-ODAL 1 1
HEDMARK 420 EIDSKOG 2 2
HEDMARK 423 GRUE 1 1
HEDMARK 425 ÅSNES 4 4
HEDMARK 426 VÅLER 1 1
HEDMARK 427 ELVERUM 9 9
HEDMARK 428 TRYSIL 2 2
HEDMARK 429 ÅMOT 2 2
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 1 1
HEDMARK 432 RENDALEN 1 1
HEDMARK 434 ENGERDAL 1 1
HEDMARK 436 TOLGA 1 1
HEDMARK 437 TYNSET 3 3
HEDMARK 438 ALVDAL 1 1
HEDMARK 439 FOLLDAL 1 1
HEDMARK 441 OS 1 1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9 9
OPPLAND 502 GJØVIK 12 12
OPPLAND 511 DOVRE 1 1
OPPLAND 512 LESJA 2 2
OPPLAND 513 SKJÅK 1 1
OPPLAND 516 NORD-FRON 2 2
OPPLAND 517 SEL 4 4
OPPLAND 520 RINGEBU 1 1
OPPLAND 521 ØYER 1 1
OPPLAND 522 GAUSDAL 2 2
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 1 1
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 1 1
OPPLAND 532 JEVNAKER 2 2
OPPLAND 533 LUNNER 2 2
OPPLAND 534 GRAN 5 5
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 2 2
OPPLAND 538 NORDRE LAND 2 2
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 1 1
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1 1
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 4 4
OPPLAND 545 VANG 1 1
BUSKERUD 602 DRAMMEN 14 14
BUSKERUD 604 KONGSBERG 20 14 6
BUSKERUD 605 RINGERIKE 10 10
BUSKERUD 612 HOLE 1 1
BUSKERUD 616 NES 1 1
BUSKERUD 617 GOL 2 2
BUSKERUD 619 ÅL 4 4
BUSKERUD 620 HOL 2 2
BUSKERUD 621 SIGDAL 2 2
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1
BUSKERUD 623 MODUM 2 2
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 5 5
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 5 5
BUSKERUD 626 LIER 5 5
BUSKERUD 627 RØYKEN 3 3
BUSKERUD 628 HURUM 2 2
BUSKERUD 631 FLESBERG 1 1
BUSKERUD 632 ROLLAG 1 1
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 1 1
VESTFOLD 701 BORRE 6 6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 3 3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 25 25
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 10 10
VESTFOLD 709 LARVIK 13 13
VESTFOLD 711 SVELVIK 2 2
VESTFOLD 713 SANDE 2 2
VESTFOLD 714 HOF 1 1
VESTFOLD 716 RE 2 2
VESTFOLD 719 ANDEBU 1 1
VESTFOLD 720 STOKKE 4 4
VESTFOLD 722 NØTTERØY 5 5
VESTFOLD 723 TJØME 1 1
TELEMARK 805 PORSGRUNN 8 8
TELEMARK 806 SKIEN 17 17
TELEMARK 807 NOTODDEN 4 4
TELEMARK 811 SILJAN 1 1
TELEMARK 814 BAMBLE 3 3
TELEMARK 815 KRAGERØ 4 4
TELEMARK 817 DRANGEDAL 2 2
TELEMARK 819 NOME 2 2
TELEMARK 821 5 5
TELEMARK 822 SAUHERAD 1 1
TELEMARK 826 TINN 2 2
TELEMARK 827 HJARTDAL 1 1
TELEMARK 828 SELJORD 1 1
TELEMARK 829 KVITESEID 1 1
TELEMARK 830 NISSEDAL 1 1
TELEMARK 831 FYRESDAL 1 1
TELEMARK 833 TOKKE 3 3
TELEMARK 834 VINJE 2 2
AUST-AGDER 901 RISØR 2 2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 5 5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 13 13
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 3 3
AUST-AGDER 919 FROLAND 1 1
AUST-AGDER 926 LILLESAND 4 4
AUST-AGDER 928 BIRKENES 2 2
AUST-AGDER 929 ÅMLI 1 1
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 2 2
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 1
AUST-AGDER 940 VALLE 1 1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 59 18 41
VEST-AGDER 1002 MANDAL 3 3
VEST-AGDER 1003 FARSUND 2 2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 4 4
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 5 5
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 1 1
VEST-AGDER 1018 SØGNE 2 2
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 1
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 3 3
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 3 3
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 1 1
ROGALAND 1101 EIGERSUND 3 3
ROGALAND 1102 SANDNES 17 17
ROGALAND 1103 STAVANGER 70 17 53
ROGALAND 1106 HAUGESUND 7 7
ROGALAND 1111 SOKNDAL 1 1
ROGALAND 1112 LUND 2 2
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 1
ROGALAND 1119 4 4
ROGALAND 1120 KLEPP 3 3
ROGALAND 1121 TIME 5 5
ROGALAND 1122 GJESDAL 1 1
ROGALAND 1124 SOLA 6 6
ROGALAND 1127 RANDABERG 4 4
ROGALAND 1130 STRAND 4 4
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1
ROGALAND 1134 SULDAL 3 3
ROGALAND 1135 SAUDA 3 3
ROGALAND 1141 FINNØY 3 3
ROGALAND 1142 RENNESØY 3 3
ROGALAND 1146 TYSVÆR 4 4
ROGALAND 1149 KARMØY 10 10
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 3 3
HORDALAND 1201 BERGEN 115 25 90
HORDALAND 1211 ETNE 1 1
HORDALAND 1216 SVEIO 2 2
HORDALAND 1219 BØMLO 3 3
HORDALAND 1221 STORD 7 7
HORDALAND 1222 FITJAR 1 1
HORDALAND 1223 TYSNES 1 1
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3 3
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1
HORDALAND 1228 ODDA 3 3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 2 2
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1
HORDALAND 1235 VOSS 7 7
HORDALAND 1238 KVAM 2 2
HORDALAND 1242 SAMNANGER 1 1
HORDALAND 1243 OS 2 2
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 1 1
HORDALAND 1245 SUND 1 1
HORDALAND 1246 FJELL 5 5
HORDALAND 1247 ASKØY 4 4
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2
HORDALAND 1253 OSTERØY 2 2
HORDALAND 1256 MELAND 1 1
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 1 1
HORDALAND 1260 RADØY 1 1
HORDALAND 1263 LINDÅS 7 7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 1
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 1
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 3 3
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1 1
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 1 1
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 3 3
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 2 2
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 1 1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1 1
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 4 4
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 1 1
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1 1
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 1 1
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 2 2
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 1 1
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 4
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 1 1
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1 1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 74 70 4
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1 1
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 1 1
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 2 2
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 1 1
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 4 4
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 2 2
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 1
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 23 23
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 12 12
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6 6
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 6 6
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 5 5
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 1 1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 150 26 58 66
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 1
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 1 1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 2 2
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1 1
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1 1
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 7 7
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 1 1
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1 1
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 2 2
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 1 1
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 1 1
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 5 5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 2 2
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 1 1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 6 6
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 2 2
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 1 1
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2 2
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 2 2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 9 9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 8 8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 8 8
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 1 1
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 1 1
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 10 10
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 1 1
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 1 1
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 6 6
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 1 1
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 1 1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 1 1
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 1 1
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 1 1
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 4 4
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 1 1
NORDLAND 1804 BODØ 32 32
NORDLAND 1805 NARVIK 5 5
NORDLAND 1811 BINDAL 1 1
NORDLAND 1812 SØMNA 1 1
NORDLAND 1813 BRØNNØY 3 3
NORDLAND 1815 VEGA 1 1
NORDLAND 1818 HERØY 1 1
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 5 5
NORDLAND 1824 VEFSN 3 3
NORDLAND 1825 GRANE 1 1
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1 1
NORDLAND 1827 DØNNA 1 1
NORDLAND 1828 NESNA 1 1
NORDLAND 1832 HEMNES 2 2
NORDLAND 1833 RANA 245 238 7
NORDLAND 1834 LURØY 1 1
NORDLAND 1837 MELØY 2 2
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 1 1
NORDLAND 1839 BEIARN 1 1
NORDLAND 1841 FAUSKE 6 6
NORDLAND 1845 SØRFOLD 1 1
NORDLAND 1848 STEIGEN 1 1
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 1
NORDLAND 1850 TYSFJORD 1 1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 1
NORDLAND 1853 EVENES 1 1
NORDLAND 1854 BALLANGEN 1 1
NORDLAND 1857 VÆRØY 2 2
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 1 1
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 3 3
NORDLAND 1865 VÅGAN 6 6
NORDLAND 1866 HADSEL 2 2
NORDLAND 1867 1 1
NORDLAND 1868 ØKSNES 1 1
NORDLAND 1870 SORTLAND 2 2
NORDLAND 1871 ANDØY 2 2
TROMS 1902 TROMSØ 57 11 5 5 36
TROMS 1903 HARSTAD 10 10
TROMS 1911 KVÆFJORD 1 1
TROMS 1913 SKÅNLAND 1 1
TROMS 1919 GRATANGEN 1 1
TROMS 1922 BARDU 1 1
TROMS 1923 SALANGEN 2 2
TROMS 1924 MÅLSELV 1 1
TROMS 1925 SØRREISA 3 3
TROMS 1927 TRANØY 1 1
TROMS 1929 BERG 1 1
TROMS 1931 LENVIK 5 5
TROMS 1933 BALSFJORD 2 2
TROMS 1936 KARLSØY 1 1
TROMS 1938 LYNGEN 2 2
TROMS 1940 KÅFJORD 1 1
TROMS 1942 NORDREISA 3 3
TROMS 1943 KVÆNANGEN 1 1
FINNMARK 2003 VADSØ 2 2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 4 3 1
FINNMARK 2012 ALTA 8 8
FINNMARK 2014 LOPPA 1 1
FINNMARK 2015 HASVIK 1 1
FINNMARK 2017 KVALSUND 1 1
FINNMARK 2018 MÅSØY 1 1
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2 2
FINNMARK 2020 PORSANGER 2 2
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 4
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1
FINNMARK 2023 GAMVIK 1 1
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 1 1
FINNMARK 2025 TANA 2 2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 3 3
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3 3
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KULTURDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 8989:189:1189:1289:2889:3089:3189:3289:3389:3489:3589:3689:3789:3889:4289:4389:4589:4889:51
ØSTFOLD 101 HALDEN 6.0 6.0
ØSTFOLD 104 MOSS 5.8 5.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 14.1 14.1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 81.1 49.6 31.5
ØSTFOLD 111 HVALER 1.0 1.0
ØSTFOLD 119 MARKER 3.0 3.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 0.8 0.8
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 1.0 1.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 1.8 1.8
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 5.0 5.0
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 1.0 1.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 1.0 1.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 2.0 2.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 2.0 2.0
ØSTFOLD 137 VÅLER 1.0 1.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 1.0 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY 3.0 3.0
AKERSHUS 213 SKI 5.0 5.0
AKERSHUS 214 ÅS 4.0 4.0
AKERSHUS 215 FROGN 3.0 3.0
AKERSHUS 216 NESODDEN 3.0 3.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 5.6 5.6
AKERSHUS 219 BÆRUM 21.5 21.5
AKERSHUS 220 ASKER 11.5 11.5
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 3.0 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM 1.0 1.0
AKERSHUS 227 FET 2.0 2.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 2.0 2.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 2.0 2.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 3.8 3.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 11.0 11.0
AKERSHUS 233 NITTEDAL 3.0 3.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 1.0 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 9.8 9.8
AKERSHUS 236 NES 7.5 7.5
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4.0 4.0
AKERSHUS 238 NANNESTAD 2.0 2.0
AKERSHUS 239 HURDAL 1.0 1.0
OSLO 301 OSLO 1201.4 142.5 176.1 92.3 8.9 18.5 185.0 125.4 49.0 59.5 33.0 32.0 7.3 54.0 57.9 159.9
HEDMARK 402 KONGSVINGER 7.5 7.5
HEDMARK 403 HAMAR 37.4 14.4 23.0
HEDMARK 412 RINGSAKER 9.5 9.5
HEDMARK 415 LØTEN 1.0 1.0
HEDMARK 417 STANGE 5.0 5.0
HEDMARK 418 NORD-ODAL 2.0 2.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 1.0 1.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 2.0 2.0
HEDMARK 423 GRUE 1.0 1.0
HEDMARK 425 ÅSNES 3.0 3.0
HEDMARK 426 VÅLER 1.0 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 6.8 6.8
HEDMARK 428 TRYSIL 1.9 1.9
HEDMARK 429 ÅMOT 1.0 1.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 1.0 1.0
HEDMARK 432 RENDALEN 1.0 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 1.0 1.0
HEDMARK 436 TOLGA 1.0 1.0
HEDMARK 437 TYNSET 3.0 3.0
HEDMARK 438 ALVDAL 1.0 1.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 1.0 1.0
HEDMARK 441 OS 1.0 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9.0 9.0
OPPLAND 502 GJØVIK 11.8 11.8
OPPLAND 511 DOVRE 1.0 1.0
OPPLAND 512 LESJA 2.0 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK 1.0 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 2.0 2.0
OPPLAND 517 SEL 4.0 4.0
OPPLAND 520 RINGEBU 1.0 1.0
OPPLAND 521 ØYER 1.0 1.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 2.0 2.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 1.0 1.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 1.0 1.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 2.0 2.0
OPPLAND 533 LUNNER 2.0 2.0
OPPLAND 534 GRAN 4.5 4.5
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 2.0 2.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 2.0 2.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1.0 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1.0 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 1.0 1.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1.0 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 2.0 2.0
OPPLAND 545 VANG 1.0 1.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 14.0 14.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG 19.5 13.5 6.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE 9.2 9.2
BUSKERUD 612 HOLE 1.0 1.0
BUSKERUD 616 NES 1.0 1.0
BUSKERUD 617 GOL 2.0 2.0
BUSKERUD 619 ÅL 3.5 3.5
BUSKERUD 620 HOL 2.0 2.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 2.0 2.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1.0 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 2.0 2.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 5.0 5.0
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 4.1 4.1
BUSKERUD 626 LIER 5.0 5.0
BUSKERUD 627 RØYKEN 3.0 3.0
BUSKERUD 628 HURUM 2.0 2.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 1.0 1.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 1.0 1.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 1.0 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 5.5 5.5
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 2.8 2.8
VESTFOLD 704 TØNSBERG 23.1 23.1
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 9.5 9.5
VESTFOLD 709 LARVIK 11.4 11.4
VESTFOLD 711 SVELVIK 2.0 2.0
VESTFOLD 713 SANDE 2.0 2.0
VESTFOLD 714 HOF 1.0 1.0
VESTFOLD 716 RE 2.0 2.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 1.0 1.0
VESTFOLD 720 STOKKE 4.0 4.0
VESTFOLD 722 NØTTERØY 5.0 5.0
VESTFOLD 723 TJØME 1.0 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 7.9 7.9
TELEMARK 806 SKIEN 14.7 14.7
TELEMARK 807 NOTODDEN 4.0 4.0
TELEMARK 811 SILJAN 1.0 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 3.0 3.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 4.0 4.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL 1.6 1.6
TELEMARK 819 NOME 2.0 2.0
TELEMARK 821 4.5 4.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 1.0 1.0
TELEMARK 826 TINN 2.0 2.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 1.0 1.0
TELEMARK 828 SELJORD 1.0 1.0
TELEMARK 829 KVITESEID 1.0 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 1.0 1.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 1.0 1.0
TELEMARK 833 TOKKE 2.4 2.4
TELEMARK 834 VINJE 1.7 1.7
AUST-AGDER 901 RISØR 2.0 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 5.0 5.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 12.3 12.3
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2.0 2.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 3.0 3.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 1.0 1.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 3.3 3.3
AUST-AGDER 928 BIRKENES 2.0 2.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 0.8 0.8
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 2.0 2.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1.0 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE 1.0 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 54.5 16.7 37.7
VEST-AGDER 1002 MANDAL 2.5 2.5
VEST-AGDER 1003 FARSUND 2.0 2.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 3.2 3.2
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 3.6 3.6
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 1.0 1.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 2.0 2.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1.0 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 0.6 0.6
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1.0 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 3.0 3.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 3.0 3.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 1.0 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 3.0 3.0
ROGALAND 1102 SANDNES 13.0 13.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 58.9 13.4 45.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 6.0 6.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL 1.0 1.0
ROGALAND 1112 LUND 2.0 2.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1.0 1.0
ROGALAND 1119 4.0 4.0
ROGALAND 1120 KLEPP 3.0 3.0
ROGALAND 1121 TIME 4.0 4.0
ROGALAND 1122 GJESDAL 1.0 1.0
ROGALAND 1124 SOLA 5.3 5.3
ROGALAND 1127 RANDABERG 3.0 3.0
ROGALAND 1130 STRAND 2.9 2.9
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1.0 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 2.8 2.8
ROGALAND 1135 SAUDA 3.0 3.0
ROGALAND 1141 FINNØY 2.0 2.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 1.8 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 3.5 3.5
ROGALAND 1149 KARMØY 9.0 9.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 3.0 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN 105.7 23.5 82.2
HORDALAND 1211 ETNE 1.0 1.0
HORDALAND 1216 SVEIO 2.0 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO 3.0 3.0
HORDALAND 1221 STORD 5.8 5.8
HORDALAND 1222 FITJAR 1.0 1.0
HORDALAND 1223 TYSNES 1.0 1.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3.0 3.0
HORDALAND 1227 JONDAL 1.0 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 2.4 2.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 2.0 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1.0 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 5.7 5.7
HORDALAND 1238 KVAM 2.0 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 1.0 1.0
HORDALAND 1243 OS 2.0 2.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 1.0 1.0
HORDALAND 1245 SUND 1.0 1.0
HORDALAND 1246 FJELL 5.0 5.0
HORDALAND 1247 ASKØY 4.0 4.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2.0 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 2.0 2.0
HORDALAND 1256 MELAND 1.0 1.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 1.0 1.0
HORDALAND 1260 RADØY 1.0 1.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 6.0 6.0
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1.0 1.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 3.0 3.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 3.0 3.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 1.5 1.5
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 3.0 3.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 0.5 0.5
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 1.5 1.5
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4.0 4.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 70.4 66.4 4.0
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 2.0 2.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 4.0 4.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 2.0 2.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 20.8 20.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 11.4 11.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6.0 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 2.5 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 4.7 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 3.0 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 2.8 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 2.8 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 3.6 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 1.0 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3.0 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 2.3 2.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 1.2 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 134.8 22.7 51.0 61.1
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 4.6 4.6
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 5.0 5.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 6.0 6.0
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 2.0 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 8.5 8.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 5.2 5.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 8.0 8.0
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 7.7 7.7
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 4.5 4.5
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 0.8 0.8
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 3.5 3.5
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 1.0 1.0
NORDLAND 1804 BODØ 28.9 28.9
NORDLAND 1805 NARVIK 5.0 5.0
NORDLAND 1811 BINDAL 1.0 1.0
NORDLAND 1812 SØMNA 1.0 1.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 3.0 3.0
NORDLAND 1815 VEGA 1.0 1.0
NORDLAND 1818 HERØY 1.0 1.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 5.0 5.0
NORDLAND 1824 VEFSN 3.0 3.0
NORDLAND 1825 GRANE 1.0 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1.0 1.0
NORDLAND 1827 DØNNA 1.0 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 1.0 1.0
NORDLAND 1832 HEMNES 2.0 2.0
NORDLAND 1833 RANA 232.2 225.4 6.8
NORDLAND 1834 LURØY 1.0 1.0
NORDLAND 1837 MELØY 2.0 2.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 1.0 1.0
NORDLAND 1839 BEIARN 1.0 1.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 6.0 6.0
NORDLAND 1845 SØRFOLD 1.0 1.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 1.0 1.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 1.0 1.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 1.0 1.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1.0 1.0
NORDLAND 1853 EVENES 1.0 1.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 1.0 1.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 2.0 2.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 1.0 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 3.0 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 6.0 6.0
NORDLAND 1866 HADSEL 2.0 2.0
NORDLAND 1867 1.0 1.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 1.0 1.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 2.0 2.0
NORDLAND 1871 ANDØY 2.0 2.0
TROMS 1902 TROMSØ 54.8 11.0 5.0 4.5 34.3
TROMS 1903 HARSTAD 9.1 9.1
TROMS 1911 KVÆFJORD 1.0 1.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 1.0 1.0
TROMS 1919 GRATANGEN 1.0 1.0
TROMS 1922 BARDU 1.0 1.0
TROMS 1923 SALANGEN 2.0 2.0
TROMS 1924 MÅLSELV 1.0 1.0
TROMS 1925 SØRREISA 3.0 3.0
TROMS 1927 TRANØY 1.0 1.0
TROMS 1929 BERG 0.1 0.1
TROMS 1931 LENVIK 4.7 4.7
TROMS 1933 BALSFJORD 2.0 2.0
TROMS 1936 KARLSØY 1.0 1.0
TROMS 1938 LYNGEN 2.0 2.0
TROMS 1940 KÅFJORD 1.0 1.0
TROMS 1942 NORDREISA 3.0 3.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 1.0 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 2.0 2.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4.0 4.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 4.0 3.0 1.0
FINNMARK 2012 ALTA 7.0 7.0
FINNMARK 2014 LOPPA 1.0 1.0
FINNMARK 2015 HASVIK 1.0 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 1.0 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 1.0 1.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2.0 2.0
FINNMARK 2020 PORSANGER 2.0 2.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 3.8 3.8
FINNMARK 2022 LEBESBY 1.0 1.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 1.0 1.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 1.0 1.0
FINNMARK 2025 TANA 1.7 1.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 3.0 3.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3.0 3.0