(83) BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
83 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5205 4601.3
83:1 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
83:2 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 122 113.8
83:3 FORBRUKERRÅDET 127 122.1
83:4 BARNEOMBUDET 17 16.2
83:5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 219 208.5
83:6 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN 4395 3831.1
83:7 FORBRUKEROMBUDET 29 28.3
83:8 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 4 4.0
83:9 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 58 56.1
83:10 SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 9 8.2
83:11 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 47 40.1
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 8383:183:283:383:483:583:683:783:883:983:1083:11
ØSTFOLD 101 HALDEN 95 95
ØSTFOLD 104 MOSS 22 9 13
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 48 8 40
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 75 75
AKERSHUS 211 VESTBY 103 103
AKERSHUS 213 SKI 18 18
AKERSHUS 214 ÅS 36 36
AKERSHUS 219 BÆRUM 65 65
AKERSHUS 220 ASKER 34 34
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 55 55
AKERSHUS 231 SKEDSMO 32 32
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 8 8
OSLO 301 OSLO 921 178 26 64 17 146 346 26 4 58 9 47
HEDMARK 402 KONGSVINGER 6 6
HEDMARK 403 HAMAR 34 34
HEDMARK 417 STANGE 78 78
HEDMARK 423 GRUE 76 76
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 14 8 6
OPPLAND 502 GJØVIK 193 7 12 174
BUSKERUD 602 DRAMMEN 83 12 71
BUSKERUD 604 KONGSBERG 27 27
BUSKERUD 605 RINGERIKE 59 59
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 114 114
VESTFOLD 704 TØNSBERG 215 215
VESTFOLD 728 LARDAL 169 169
TELEMARK 806 SKIEN 166 6 8 152
AUST-AGDER 906 ARENDAL 39 39
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 16 16
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 88 7 6 14 61
VEST-AGDER 1018 SØGNE 49 49
ROGALAND 1102 SANDNES 41 41
ROGALAND 1103 STAVANGER 119 10 4 105
ROGALAND 1106 HAUGESUND 90 90
ROGALAND 1124 SOLA 61 61
HORDALAND 1201 BERGEN 474 13 9 19 433
HORDALAND 1221 STORD 4 4
HORDALAND 1228 ODDA 4 4
HORDALAND 1256 MELAND 16 16
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 69 69
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 68 68
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 57 6 51
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 52 52
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 28 28
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 44 44
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 35 35
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 207 10 9 14 171 3
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 20 20
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 21 21
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 61 61
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 34 34
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 16 16
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 29 29
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 38 38
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 39 39
NORDLAND 1804 BODØ 82 8 5 69
NORDLAND 1805 NARVIK 18 14 4
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 24 24
NORDLAND 1833 RANA 26 26
NORDLAND 1841 FAUSKE 45 45
NORDLAND 1866 HADSEL 5 5
NORDLAND 1870 SORTLAND 48 48
TROMS 1902 TROMSØ 121 7 7 107
TROMS 1903 HARSTAD 5 5
TROMS 1911 KVÆFJORD 43 43
TROMS 1923 SALANGEN 37 37
TROMS 1931 LENVIK 38 38
FINNMARK 2003 VADSØ 29 29
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 19 19
FINNMARK 2012 ALTA 96 96
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 4
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 8383:183:283:383:483:583:683:783:883:983:1083:11
ØSTFOLD 101 HALDEN 74.5 74.5
ØSTFOLD 104 MOSS 18.9 7.8 11.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 41.5 7.6 33.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 68.3 68.3
AKERSHUS 211 VESTBY 79.4 79.4
AKERSHUS 213 SKI 17.4 17.4
AKERSHUS 214 ÅS 31.6 31.6
AKERSHUS 219 BÆRUM 56.2 56.2
AKERSHUS 220 ASKER 28.6 28.6
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 49.8 49.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 30.3 30.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 7.6 7.6
OSLO 301 OSLO 886.0 172.8 25.4 63.0 16.2 139.1 335.2 25.8 4.0 56.1 8.2 40.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER 4.7 4.7
HEDMARK 403 HAMAR 32.5 32.5
HEDMARK 417 STANGE 51.9 51.9
HEDMARK 423 GRUE 65.5 65.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 12.4 7.8 4.6
OPPLAND 502 GJØVIK 157.0 6.9 11.5 138.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN 77.9 11.6 66.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG 26.8 26.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE 57.3 57.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 103.7 103.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 202.3 202.3
VESTFOLD 728 LARDAL 151.8 151.8
TELEMARK 806 SKIEN 139.8 4.8 7.4 127.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 34.5 34.5
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 11.7 11.7
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 75.8 6.3 5.6 12.9 51.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 38.1 38.1
ROGALAND 1102 SANDNES 35.7 35.7
ROGALAND 1103 STAVANGER 95.7 9.5 3.8 82.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND 78.8 78.8
ROGALAND 1124 SOLA 44.5 44.5
HORDALAND 1201 BERGEN 424.2 12.1 8.6 18.3 385.2
HORDALAND 1221 STORD 3.3 3.3
HORDALAND 1228 ODDA 3.6 3.6
HORDALAND 1256 MELAND 16.0 16.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 56.4 56.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 58.8 58.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 50.7 5.1 45.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 46.2 46.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 21.9 21.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 35.9 35.9
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 32.9 32.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 194.0 9.5 8.6 12.8 160.7 2.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 19.1 19.1
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 14.1 14.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 48.3 48.3
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 26.9 26.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 14.5 14.5
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 23.6 23.6
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 31.8 31.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 31.8 31.8
NORDLAND 1804 BODØ 76.7 7.5 4.5 64.7
NORDLAND 1805 NARVIK 18.0 14.0 4.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 19.2 19.2
NORDLAND 1833 RANA 24.0 24.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 38.4 38.4
NORDLAND 1866 HADSEL 4.2 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 42.1 42.1
TROMS 1902 TROMSØ 101.3 6.5 6.0 88.8
TROMS 1903 HARSTAD 5.0 5.0
TROMS 1911 KVÆFJORD 35.3 35.3
TROMS 1923 SALANGEN 33.7 33.7
TROMS 1931 LENVIK 30.8 30.8
FINNMARK 2003 VADSØ 23.2 23.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 17.8 17.8
FINNMARK 2012 ALTA 85.2 85.2
FINNMARK 2021 KARASJOK 4.0 4.0