(59) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
59 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5865 5598.1
59:1 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
59:2 HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.6
59:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27 26.6
59:4 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 71 69.2
59:15 FYLKESMANNSEMBETENE 2580 2422.9
59:16 DATATILSYNET 40 39.3
59:17 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 718 698.0
59:18 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 254 244.4
59:19 GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 6 6.0
59:20 INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 9 4.2
59:21 STATENS KARTVERK 849 812.5
59:22 STATSBYGG 883 861.4
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5959:159:259:359:459:1559:1659:1759:1859:1959:2059:2159:22
ØSTFOLD 101 HALDEN 9 9
ØSTFOLD 104 MOSS 132 132
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1 1
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1
AKERSHUS 211 VESTBY 1 1
AKERSHUS 215 FROGN 1 1
AKERSHUS 219 BÆRUM 4 4
AKERSHUS 220 ASKER 3 3
AKERSHUS 226 SØRUM 1 1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 3 3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 7 7
AKERSHUS 238 NANNESTAD 1 1
OSLO 301 OSLO 2281 408 20 71 284 40 703 170 23 562
HEDMARK 402 KONGSVINGER 5 5
HEDMARK 403 HAMAR 152 126 21 5
HEDMARK 417 STANGE 1 1
HEDMARK 427 ELVERUM 2 2
HEDMARK 429 ÅMOT 1 1
HEDMARK 434 ENGERDAL 15 15
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 136 133 3
OPPLAND 502 GJØVIK 6 6
BUSKERUD 602 DRAMMEN 132 130 2
BUSKERUD 604 KONGSBERG 3 3
BUSKERUD 605 RINGERIKE 522 520 2
VESTFOLD 701 BORRE 7 7
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 1 1
VESTFOLD 704 TØNSBERG 128 126 2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 1 1
VESTFOLD 714 HOF 1 1
TELEMARK 805 PORSGRUNN 21 21
TELEMARK 806 SKIEN 123 109 11 3
TELEMARK 807 NOTODDEN 3 3
TELEMARK 821 2 2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 2 2
AUST-AGDER 906 ARENDAL 102 99 3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 131 113 10 8
ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1
ROGALAND 1103 STAVANGER 305 161 130 14
ROGALAND 1106 HAUGESUND 2 2
ROGALAND 1119 5 5
ROGALAND 1130 STRAND 1 1
ROGALAND 1134 SULDAL 1 1
ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 1 1
HORDALAND 1201 BERGEN 249 189 13 47
HORDALAND 1221 STORD 2 2
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 61 61
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 197 110 84 3
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 12 10 2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 23 22 1
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 154 143 9 2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 4 4
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 3 3
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 1 1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 198 155 10 33
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1 1
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 1 1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1 1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 153 10 128 11 4
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 1 1
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 4 4
NORDLAND 1804 BODØ 180 163 10 7
NORDLAND 1805 NARVIK 3 3
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7 7
NORDLAND 1824 VEFSN 7 6 1
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1 1
NORDLAND 1828 NESNA 2 2
NORDLAND 1833 RANA 3 3
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2 2
NORDLAND 1865 VÅGAN 1 1
TROMS 1902 TROMSØ 163 129 9 25
TROMS 1903 HARSTAD 2 2
FINNMARK 2003 VADSØ 127 118 5 4
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1 1
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 18 6 9 3
FINNMARK 2012 ALTA 3 3
FINNMARK 2021 KARASJOK 2 2
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 2
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 7 7
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 6 6
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5959:159:259:359:459:1559:1659:1759:1859:1959:2059:2159:22
ØSTFOLD 101 HALDEN 8.5 8.5
ØSTFOLD 104 MOSS 123.6 123.6
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1.0 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2.0 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1.0 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY 1.0 1.0
AKERSHUS 215 FROGN 0.5 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 4.0 4.0
AKERSHUS 220 ASKER 3.0 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM 1.0 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO 3.0 3.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 6.5 6.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 1.0 1.0
OSLO 301 OSLO 2207.3 393.9 19.6 69.2 266.8 39.3 683.9 163.0 23.0 548.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 5.0 5.0
HEDMARK 403 HAMAR 143.3 117.9 20.4 5.0
HEDMARK 417 STANGE 1.0 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 2.0 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT 1.0 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 14.1 14.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 130.0 127.0 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK 6.0 6.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 121.5 119.5 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG 3.0 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE 498.7 496.7 2.0
VESTFOLD 701 BORRE 7.0 7.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 1.0 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 121.0 119.0 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 1.0 1.0
VESTFOLD 714 HOF 1.0 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 20.0 20.0
TELEMARK 806 SKIEN 111.7 98.6 10.1 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN 3.0 3.0
TELEMARK 821 2.0 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 2.0 2.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 92.3 89.8 2.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 121.7 104.2 9.5 8.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 1.0 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 289.2 148.6 126.8 13.8
ROGALAND 1106 HAUGESUND 2.0 2.0
ROGALAND 1119 4.2 4.2
ROGALAND 1130 STRAND 1.0 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 1.0 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 1.0 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 1.0 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN 240.6 181.9 12.8 45.9
HORDALAND 1221 STORD 2.0 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 56.9 56.9
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1.0 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 188.8 104.5 81.4 2.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 11.8 9.8 2.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 21.2 20.2 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 0.8 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 140.9 130.3 8.6 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 4.0 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 3.0 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 189.6 147.3 9.8 32.5
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1.0 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 0.8 0.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 144.0 9.8 119.2 11.0 4.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 4.0 4.0
NORDLAND 1804 BODØ 174.3 157.3 10.0 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK 3.0 3.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7.0 7.0
NORDLAND 1824 VEFSN 7.0 6.0 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1.0 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 2.0 2.0
NORDLAND 1833 RANA 3.0 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2.0 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 1.0 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 155.2 122.6 9.0 23.6
TROMS 1903 HARSTAD 2.0 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ 123.6 114.6 5.0 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1.0 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 12.7 6.0 4.2 2.5
FINNMARK 2012 ALTA 3.0 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 2.0 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 2.0 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 6.8 6.8
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 3.0 3.0