(52) HUSBANKEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HUSBANKEN per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
52 HUSBANKEN 331 321.0
52:2 HUSBANKEN REGION BODØ 35 34.2
52:3 HUSBANKEN HOVEDKONTORET 115 112.2
52:4 HUSBANKEN REGION HAMMERFEST 18 17.5
52:5 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 36 34.5
52:6 HUSBANKEN REGION VEST 45 42.5
52:7 HUSBANKEN REGION SØR 29 28.7
52:8 HUSBANKEN REGION ØST 53 51.4
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HUSBANKEN per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5252:252:352:452:552:652:752:8
OSLO 301 OSLO 53 53
BUSKERUD 602 DRAMMEN 115 115
AUST-AGDER 906 ARENDAL 29 29
HORDALAND 1201 BERGEN 45 45
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 36 36
NORDLAND 1804 BODØ 35 35
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 18 18
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HUSBANKEN per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5252:252:352:452:552:652:752:8
OSLO 301 OSLO 51.4 51.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN 112.2 112.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL 28.7 28.7
HORDALAND 1201 BERGEN 42.5 42.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 34.5 34.5
NORDLAND 1804 BODØ 34.2 34.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 17.5 17.5