(51) SAMEDIGGI / SAMETINGET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
51 SAMEDIGGI / SAMETINGET 151 146.8
51:2 SAMEDIGGI SAMETINGET EVENES 3 3.0
51:3 SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK 65 64.3
51:4 SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEONO 36 34.6
51:5 SAMEDIGGI SAMETINGET MANNDALEN 4 3.9
51:6 SAMEDIGGI SAMETINGET SNÅSA 9 8.2
51:7 SAMEDIGGI SAMETINGET TROMSØ 7 7.0
51:8 SAMEDIGGI SAMETINGET TYSFJORD 14 13.5
51:9 SAMEDIGGI SAMETINGET VARANGERBOTN 13 12.3
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5151:251:351:451:551:651:751:851:9
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 9 9
NORDLAND 1850 TYSFJORD 14 14
NORDLAND 1853 EVENES 3 3
TROMS 1902 TROMSØ 7 7
TROMS 1940 KÅFJORD 4 4
FINNMARK 2021 KARASJOK 101 65 36
FINNMARK 2027 NESSEBY 13 13
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMEDIGGI / SAMETINGET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5151:251:351:451:551:651:751:851:9
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 8.2 8.2
NORDLAND 1850 TYSFJORD 13.5 13.5
NORDLAND 1853 EVENES 3.0 3.0
TROMS 1902 TROMSØ 7.0 7.0
TROMS 1940 KÅFJORD 3.9 3.9
FINNMARK 2021 KARASJOK 98.9 64.3 34.6
FINNMARK 2027 NESSEBY 12.3 12.3