(50) DOMSTOLENE I NORGE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
50 DOMSTOLENE I NORGE 1468 1380.5
50:2 DOMSTOLADMINISTRASJONEN 87 85.8
50:3 FINNMARKSKOMMISJONEN 6 6.0
50:4 HØYESTERETT 42 41.2
50:5 JORDSKIFTEOVERRETTENE 11 10.8
50:6 JORDSKIFTERETTENE 254 242.9
50:7 LAGMANNSRETTENE 122 113.7
50:8 TINGRETTENE 946 880.1
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5050:250:350:450:550:650:750:8
ØSTFOLD 101 HALDEN 8 8
ØSTFOLD 104 MOSS 10 10
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 19 8 11
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 11 11
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8 8
AKERSHUS 213 SKI 16 16
AKERSHUS 219 BÆRUM 23 23
AKERSHUS 231 SKEDSMO 34 10 24
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 12 12
OSLO 301 OSLO 293 1 42 47 203
HEDMARK 402 KONGSVINGER 11 3 8
HEDMARK 403 HAMAR 41 3 13 10 15
HEDMARK 427 ELVERUM 11 11
HEDMARK 437 TYNSET 12 8 4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 20 14 6
OPPLAND 502 GJØVIK 15 15
OPPLAND 515 VÅGÅ 3 3
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 9 5 4
BUSKERUD 602 DRAMMEN 36 12 24
BUSKERUD 604 KONGSBERG 7 7
BUSKERUD 605 RINGERIKE 6 6
BUSKERUD 616 NES 4 4
BUSKERUD 617 GOL 5 5
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 9 9
VESTFOLD 701 BORRE 9 9
VESTFOLD 704 TØNSBERG 20 5 15
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 11 11
VESTFOLD 709 LARVIK 8 8
TELEMARK 806 SKIEN 50 3 10 14 23
TELEMARK 807 NOTODDEN 6 6
TELEMARK 829 KVITESEID 11 7 4
AUST-AGDER 906 ARENDAL 22 6 16
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 37 7 30
VEST-AGDER 1003 FARSUND 7 7
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 5 5
ROGALAND 1101 EIGERSUND 4 4
ROGALAND 1102 SANDNES 21 21
ROGALAND 1103 STAVANGER 37 7 30
ROGALAND 1106 HAUGESUND 16 16
HORDALAND 1201 BERGEN 111 3 9 27 72
HORDALAND 1221 STORD 20 12 8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 4 4
HORDALAND 1235 VOSS 5 5
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 12 6 6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 18 9 9
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 6 6
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 17 2 7 8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 15 15
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 8 8
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7 7
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 7 7
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 5 5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 148 87 15 13 33
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 5 5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 25 11 14
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 5 5
NORDLAND 1804 BODØ 18 6 12
NORDLAND 1805 NARVIK 7 7
NORDLAND 1813 BRØNNØY 7 7
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10 10
NORDLAND 1824 VEFSN 5 5
NORDLAND 1833 RANA 9 9
NORDLAND 1865 VÅGAN 5 5
NORDLAND 1870 SORTLAND 10 4 6
TROMS 1902 TROMSØ 39 11 11 17
TROMS 1903 HARSTAD 15 7 8
TROMS 1931 LENVIK 5 5
FINNMARK 2003 VADSØ 11 4 7
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4
FINNMARK 2012 ALTA 7 7
FINNMARK 2025 TANA 11 5 6
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 5050:250:350:450:550:650:750:8
ØSTFOLD 101 HALDEN 7.5 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS 9.5 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 18.8 8.0 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 11.0 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8.0 8.0
AKERSHUS 213 SKI 15.0 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 21.9 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO 32.7 10.0 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 11.4 11.4
OSLO 301 OSLO 280.4 1.0 41.2 44.2 194.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER 10.4 3.0 7.4
HEDMARK 403 HAMAR 37.0 3.0 12.3 9.3 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM 10.1 10.1
HEDMARK 437 TYNSET 11.2 7.8 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 18.1 12.4 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK 12.8 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ 2.5 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 8.5 5.0 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 34.6 12.0 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG 5.1 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE 5.8 5.8
BUSKERUD 616 NES 4.0 4.0
BUSKERUD 617 GOL 5.0 5.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 9.0 9.0
VESTFOLD 701 BORRE 7.3 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 19.0 5.0 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 9.1 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK 7.6 7.6
TELEMARK 806 SKIEN 46.8 2.8 9.4 13.4 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN 5.0 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID 9.0 6.0 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 21.5 5.9 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 33.9 6.6 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND 5.8 5.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 5.0 5.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 3.6 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES 17.0 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 35.7 6.7 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 15.8 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN 103.3 3.0 8.1 23.4 68.8
HORDALAND 1221 STORD 17.5 11.2 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 4.0 4.0
HORDALAND 1235 VOSS 4.2 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 9.4 5.8 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 17.6 8.6 9.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 4.7 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 16.3 2.0 6.9 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 14.0 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 7.7 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7.0 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 6.9 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 5.0 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 143.4 85.8 14.0 12.9 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 5.0 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 24.0 10.4 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 5.0 5.0
NORDLAND 1804 BODØ 16.8 6.0 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK 7.0 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 7.0 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7.2 7.2
NORDLAND 1824 VEFSN 5.0 5.0
NORDLAND 1833 RANA 8.8 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN 4.5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 9.5 4.0 5.5
TROMS 1902 TROMSØ 38.4 11.0 10.6 16.8
TROMS 1903 HARSTAD 13.7 7.0 6.7
TROMS 1931 LENVIK 5.0 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ 10.3 4.0 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4.0 4.0
FINNMARK 2012 ALTA 6.5 6.5
FINNMARK 2025 TANA 9.4 5.0 4.4