(42) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
42 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 40325 33721.9
42:1 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
42:2 UTDANNINGSDIREKTORATET 1247 1151.2
42:5 VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 42 31.1
42:8 UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 37611 31193.8
42:9 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10 9.6
42:10 METEOROLOGISK INSTITUTT 338 318.9
42:11 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 76 75.3
42:13 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 78 63.2
42:14 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 83 75.1
42:15 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 89 86.9
42:16 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 320 305.5
42:17 VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 106 99.5
42:18 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12 11.8
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 4242:142:242:542:842:942:1042:1142:1342:1442:1542:1642:1742:18
ØSTFOLD 101 HALDEN 331 331
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 200 200
AKERSHUS 214 ÅS 1220 1220
AKERSHUS 220 ASKER 1 1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 281 281
OSLO 301 OSLO 12155 313 603 10490 10 248 76 78 26 193 106 12
HEDMARK 403 HAMAR 218 1 217
HEDMARK 412 RINGSAKER 42 42
HEDMARK 427 ELVERUM 241 241
HEDMARK 429 ÅMOT 75 75
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 48 48
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 368 368
OPPLAND 502 GJØVIK 388 29 359
BUSKERUD 602 DRAMMEN 162 162
BUSKERUD 604 KONGSBERG 114 114
BUSKERUD 605 RINGERIKE 92 92
BUSKERUD 623 MODUM 1 1
VESTFOLD 701 BORRE 510 510
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 43 43
TELEMARK 805 PORSGRUNN 291 291
TELEMARK 807 NOTODDEN 219 219
TELEMARK 821 185 185
TELEMARK 834 VINJE 26 26
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 132 132
AUST-AGDER 906 ARENDAL 3 3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 968 24 944
ROGALAND 1103 STAVANGER 1327 10 1297 20
ROGALAND 1106 HAUGESUND 155 155
HORDALAND 1201 BERGEN 5776 112 5516 36 89 23
HORDALAND 1221 STORD 179 179
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 276 276
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 75 1 74
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 12 11 1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 203 22 181
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 249 249
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 11 11
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 333 333
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 23 23
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 7934 145 7748 41
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 43 43
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 212 212
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 74 74
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 27 27
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 176 14 162
NORDLAND 1804 BODØ 607 10 597
NORDLAND 1805 NARVIK 207 207
NORDLAND 1812 SØMNA 2 2
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 13 13
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 20 20
NORDLAND 1828 NESNA 108 108
NORDLAND 1833 RANA 38 38
NORDLAND 1853 EVENES 1 1
NORDLAND 1866 HADSEL 8 8
NORDLAND 1870 SORTLAND 1 1
TROMS 1902 TROMSØ 3206 16 3076 37 57 20
TROMS 1903 HARSTAD 134 134
TROMS 1924 MÅLSELV 29 29
TROMS 1939 STORFJORD 1 1
TROMS 1942 NORDREISA 3 3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 37 1 36
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 176 60 116
FINNMARK 2012 ALTA 249 15 234
FINNMARK 2020 PORSANGER 3 3
FINNMARK 2021 KARASJOK 56 54 2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 7 7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3 3
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9 9
SVALBARD 2131 HOPEN 4 4
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 4 4
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 4242:142:242:542:842:942:1042:1142:1342:1442:1542:1642:1742:18
ØSTFOLD 101 HALDEN 306.5 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 177.9 177.9
AKERSHUS 214 ÅS 1067.4 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER 0.2 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 249.5 249.5
OSLO 301 OSLO 10246.7 299.9 569.7 8673.5 9.6 234.2 75.3 63.2 22.7 187.3 99.5 11.8
HEDMARK 403 HAMAR 191.5 1.0 190.5
HEDMARK 412 RINGSAKER 31.1 31.1
HEDMARK 427 ELVERUM 215.9 215.9
HEDMARK 429 ÅMOT 57.7 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 43.9 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 315.8 315.8
OPPLAND 502 GJØVIK 316.8 28.1 288.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN 142.1 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 104.2 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 71.7 71.7
BUSKERUD 623 MODUM 1.0 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 453.0 453.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 38.6 38.6
TELEMARK 805 PORSGRUNN 263.3 263.3
TELEMARK 807 NOTODDEN 183.6 183.6
TELEMARK 821 155.9 155.9
TELEMARK 834 VINJE 16.1 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 114.5 114.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 3.0 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 854.3 22.2 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 1146.5 9.6 1117.4 19.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 130.6 130.6
HORDALAND 1201 BERGEN 4863.0 101.9 4621.1 32.5 86.9 20.5
HORDALAND 1221 STORD 165.2 165.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 243.2 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 61.8 1.0 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 10.8 10.3 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 176.3 21.2 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 207.9 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 10.0 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 293.0 293.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 20.4 20.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 6098.3 129.7 5929.2 39.3
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 38.0 38.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 198.0 198.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 66.2 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 26.5 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 159.4 11.9 147.4
NORDLAND 1804 BODØ 536.7 9.8 526.9
NORDLAND 1805 NARVIK 181.3 181.3
NORDLAND 1812 SØMNA 2.0 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10.4 10.4
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 16.6 16.6
NORDLAND 1828 NESNA 101.6 101.6
NORDLAND 1833 RANA 33.8 33.8
NORDLAND 1853 EVENES 0.9 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL 7.5 7.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 1.0 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 2653.8 14.1 2533.7 35.1 52.5 18.4
TROMS 1903 HARSTAD 120.9 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV 26.2 26.2
TROMS 1939 STORFJORD 0.8 0.8
TROMS 1942 NORDREISA 3.0 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 33.5 1.0 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 146.1 52.4 93.7
FINNMARK 2012 ALTA 230.2 13.3 216.9
FINNMARK 2020 PORSANGER 3.0 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 48.4 47.7 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 7.0 7.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3.0 3.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9.0 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN 4.0 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 4.0 4.0