(39) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
39 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3560 3324.1
39:1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
39:2 HELSEDIREKTORATET 864 820.1
39:3 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 159 147.0
39:4 STATENS HELSETILSYN 114 104.7
39:6 FOLKEHELSEINSTITUTTET 850 798.3
39:7 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 202 170.6
39:8 STATENS STRÅLEVERN 121 116.4
39:9 PASIENTSKADENEMNDA 62 58.8
39:12 STATENS LEGEMIDDELVERK 252 241.8
39:16 BIOTEKNOLOGINEMNDA 7 6.8
39:18 STATENS HELSEPERSONELLNEMND 7 6.8
39:19 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 45 43.2
39:20 KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 2 1.9
39:21 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 51 49.5
39:23 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 597 538.2
39:24 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 20 19.6
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3939:139:239:339:439:639:739:839:939:1239:1639:1839:1939:2039:2139:2339:24
ØSTFOLD 104 MOSS 5 5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 25 25
AKERSHUS 219 BÆRUM 116 116
OSLO 301 OSLO 2802 207 711 159 114 801 196 62 252 7 7 45 2 51 168 20
HEDMARK 403 HAMAR 7 7
BUSKERUD 602 DRAMMEN 5 5
VESTFOLD 704 TØNSBERG 250 5 245
TELEMARK 805 PORSGRUNN 6 6
TELEMARK 806 SKIEN 4 4
AUST-AGDER 906 ARENDAL 5 5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2 2
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5
ROGALAND 1124 SOLA 118 118
HORDALAND 1201 BERGEN 54 5 49
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 2 2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 4 4
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 40 40
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 89 89
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 3 3
NORDLAND 1804 BODØ 5 5
NORDLAND 1833 RANA 1 1
TROMS 1902 TROMSØ 4 4
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 3 3
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 5 5
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3939:139:239:339:439:639:739:839:939:1239:1639:1839:1939:2039:2139:2339:24
ØSTFOLD 104 MOSS 5.0 5.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 23.1 23.1
AKERSHUS 219 BÆRUM 111.4 111.4
OSLO 301 OSLO 2626.2 200.3 674.8 147.0 104.7 757.0 164.6 58.8 241.8 6.8 6.8 43.2 1.9 49.5 149.4 19.6
HEDMARK 403 HAMAR 7.0 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 4.0 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 229.7 4.5 225.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN 6.0 6.0
TELEMARK 806 SKIEN 3.6 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 4.2 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 1.6 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 5.0 5.0
ROGALAND 1124 SOLA 102.3 102.3
HORDALAND 1201 BERGEN 45.8 4.5 41.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 2.0 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 3.9 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 37.5 37.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 86.2 86.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 3.0 3.0
NORDLAND 1804 BODØ 4.5 4.5
NORDLAND 1833 RANA 0.8 0.8
TROMS 1902 TROMSØ 3.3 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 3.0 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 5.0 5.0