(35) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
35 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3264 3150.6
35:1 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
35:2 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 24 23.4
35:3 GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 79 75.8
35:4 JUSTERVESENET 97 95.1
35:5 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 216 209.1
35:6 NORSK AKKREDITERING 24 23.5
35:7 NORSK ROMSENTER 38 36.9
35:8 PATENTSTYRET 264 253.7
35:9 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 562 537.7
35:10 SJØFARTSDIREKTORATET 330 324.0
35:11 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 4 4.0
35:12 KONKURRANSETILSYNET 108 106.8
35:13 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 129 121.6
35:14 FISKERIADMINISTRASJON 476 449.8
35:16 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 581 563.6
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3535:135:235:335:435:535:635:735:835:935:1035:1135:1235:1335:1435:16
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 5 5
AKERSHUS 231 SKEDSMO 93 69 24
OSLO 301 OSLO 746 332 79 38 264 20 9 4
VESTFOLD 709 LARVIK 5 5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 38 38
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 10 6 4
ROGALAND 1101 EIGERSUND 18 18
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 216 216
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 5
ROGALAND 1149 KARMØY 12 12
HORDALAND 1201 BERGEN 932 8 34 108 129 234 419
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 44 44
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 25 25
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 5 5
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 24 24
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 37 11 26
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 12 6 6
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 3 3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 262 24 6 214 3 15
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 1 1
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 6 4 2
NORDLAND 1804 BODØ 20 5 15
NORDLAND 1805 NARVIK 19 19
NORDLAND 1813 BRØNNØY 525 523 2
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7 4 3
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 6 6
NORDLAND 1865 VÅGAN 13 6 7
NORDLAND 1870 SORTLAND 8 8
TROMS 1902 TROMSØ 114 9 2 4 44 55
TROMS 1903 HARSTAD 4 4
TROMS 1931 LENVIK 6 6
TROMS 1941 SKJERVØY 3 3
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1
FINNMARK 2003 VADSØ 19 19
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 7 3 4
FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2
FINNMARK 2019 NORDKAPP 4 4
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3535:135:235:335:435:535:635:735:835:935:1035:1135:1235:1335:1435:16
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 4.1 4.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO 91.1 67.6 23.5
OSLO 301 OSLO 723.7 325.7 75.8 36.9 253.7 19.0 8.6 4.0
VESTFOLD 709 LARVIK 5.0 5.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 37.9 37.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 9.4 5.8 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND 17.4 17.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 5.0 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 212.0 212.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 4.5 4.5
ROGALAND 1149 KARMØY 10.1 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN 900.8 8.0 34.0 106.8 121.6 224.2 406.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 41.7 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 24.4 24.4
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 5.0 5.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 21.3 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 35.6 11.0 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 11.8 6.0 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 2.9 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 251.6 23.4 6.0 207.1 3.0 12.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 1.0 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 5.0 3.0 2.0
NORDLAND 1804 BODØ 19.6 5.0 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK 18.7 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY 502.0 500.0 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 6.4 3.8 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 5.6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN 11.8 6.0 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND 8.0 8.0
TROMS 1902 TROMSØ 111.9 9.0 2.0 4.0 43.6 53.3
TROMS 1903 HARSTAD 4.0 4.0
TROMS 1931 LENVIK 5.2 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY 2.1 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ 1.0 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 19.0 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 6.0 2.8 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY 2.0 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 4.0 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY 1.0 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1.0 1.0