(34) KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
34 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 1294 1253.7
34:1 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
34:2 MILJØDIREKTORATET 718 697.2
34:3 NORSK KULTURMINNEFOND 15 14.8
34:4 NORSK POLARINSTITUTT 153 148.9
34:5 RIKSANTIKVAREN 164 158.3
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3434:134:234:334:434:5
OSLO 301 OSLO 784 244 376 164
VESTFOLD 701 BORRE 2 2
TELEMARK 806 SKIEN 2 2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 338 338
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 15 15
TROMS 1902 TROMSØ 134 134
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9 9
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 4 4
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 6 6
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 3434:134:234:334:434:5
OSLO 301 OSLO 753.7 234.6 360.9 158.3
VESTFOLD 701 BORRE 2.0 2.0
TELEMARK 806 SKIEN 1.8 1.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 332.5 332.5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 14.8 14.8
TROMS 1902 TROMSØ 130.7 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9.0 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 3.2 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 6.0 6.0