(26) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
26 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 957 932.8
26:1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
26:2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 575 559.7
26:3 OLJEDIREKTORATET 225 218.7
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 2626:126:226:3
OSLO 301 OSLO 635 157 478
HEDMARK 403 HAMAR 29 29
ROGALAND 1103 STAVANGER 213 213
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 21 21
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 26 26
NORDLAND 1805 NARVIK 21 21
TROMS 1903 HARSTAD 12 12
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 2626:126:226:3
OSLO 301 OSLO 618.7 154.4 464.3
HEDMARK 403 HAMAR 27.4 27.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 206.7 206.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 21.0 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 26.0 26.0
NORDLAND 1805 NARVIK 21.0 21.0
TROMS 1903 HARSTAD 12.0 12.0