(17) FORSVARSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
17 FORSVARSDEPARTEMENTET 19222 18686.0
17:1 FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
17:5 FORSVARET 16376 15925.2
17:6 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 703 684.7
17:8 FORSVARSBYGG 1559 1503.2
17:9 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 194 191.3
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1717:117:517:617:817:9
ØSTFOLD 136 RYGGE 4 4
AKERSHUS 219 BÆRUM 194 194
AKERSHUS 231 SKEDSMO 649 649
OSLO 301 OSLO 1001 390 611
HEDMARK 427 ELVERUM 95 95
VESTFOLD 701 BORRE 184 54 130
HORDALAND 1201 BERGEN 116 116
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 110 110
TROMS 1903 HARSTAD 186 186
TROMS 1924 MÅLSELV 307 307
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE 16376 16376
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1717:117:517:617:817:9
ØSTFOLD 136 RYGGE 4.0 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 191.3 191.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO 631.6 631.6
OSLO 301 OSLO 978.2 381.7 596.5
HEDMARK 427 ELVERUM 93.0 93.0
VESTFOLD 701 BORRE 178.3 53.1 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN 109.8 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 103.9 103.9
TROMS 1903 HARSTAD 177.4 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV 293.4 293.4
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE 15925.2 15925.2