(13) SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
13 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12701 12325.5
13:1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
13:8 JERNBANEVERKET 3996 3879.0
13:9 STATENS VEGVESEN 6970 6753.3
13:10 LUFTFARTSTILSYNET 186 181.0
13:11 POST- OG TELETILSYNET 150 145.9
13:12 STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 46 45.3
13:13 STATENS JERNBANETILSYN 63 61.6
13:14 KYSTVERKET 1115 1088.1
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1313:113:813:913:1013:1113:1213:1313:14
ØSTFOLD 101 HALDEN 31 17 14
ØSTFOLD 104 MOSS 173 38 135
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 106 54 52
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2
ØSTFOLD 111 HVALER 20 20
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2 2
ØSTFOLD 124 ASKIM 3 3
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 20 9 11
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1
AKERSHUS 213 SKI 63 57 6
AKERSHUS 215 FROGN 23 23
AKERSHUS 219 BÆRUM 2 2
AKERSHUS 220 ASKER 58 16 42
AKERSHUS 231 SKEDSMO 268 90 132 46
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 30 30
AKERSHUS 236 NES 1 1
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 17 17
OSLO 301 OSLO 2983 175 1471 1260 12 50 15
HEDMARK 402 KONGSVINGER 116 53 63
HEDMARK 403 HAMAR 392 211 181
HEDMARK 417 STANGE 5 5
HEDMARK 426 VÅLER 5 5
HEDMARK 427 ELVERUM 46 24 22
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 7 7
HEDMARK 437 TYNSET 22 5 17
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 424 23 400 1
OPPLAND 502 GJØVIK 117 12 105
OPPLAND 511 DOVRE 26 26
OPPLAND 512 LESJA 1 1
OPPLAND 516 NORD-FRON 7 7
OPPLAND 517 SEL 45 25 20
OPPLAND 520 RINGEBU 7 7
OPPLAND 521 ØYER 2 2
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 4 4
OPPLAND 533 LUNNER 10 10
OPPLAND 534 GRAN 46 46
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 14 14
BUSKERUD 602 DRAMMEN 369 186 183
BUSKERUD 604 KONGSBERG 22 13 9
BUSKERUD 605 RINGERIKE 90 42 48
BUSKERUD 616 NES 5 5
BUSKERUD 617 GOL 11 11
BUSKERUD 619 ÅL 38 38
BUSKERUD 620 HOL 4 4
BUSKERUD 623 MODUM 4 4
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 49 49
BUSKERUD 626 LIER 46 46
VESTFOLD 701 BORRE 99 99
VESTFOLD 704 TØNSBERG 266 67 199
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 5 5
VESTFOLD 709 LARVIK 40 34 6
VESTFOLD 723 TJØME 29 29
TELEMARK 805 PORSGRUNN 69 26 43
TELEMARK 806 SKIEN 250 16 234
TELEMARK 807 NOTODDEN 51 1 50
TELEMARK 817 DRANGEDAL 13 13
TELEMARK 821 5 5
TELEMARK 822 SAUHERAD 17 17
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 1 1
AUST-AGDER 906 ARENDAL 280 4 233 43
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 2 2
AUST-AGDER 926 LILLESAND 134 134
AUST-AGDER 928 BIRKENES 8 8
AUST-AGDER 929 ÅMLI 13 13
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 320 122 183 15
VEST-AGDER 1002 MANDAL 4 4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 24 14 10
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 5 5
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 1 1
ROGALAND 1101 EIGERSUND 16 7 9
ROGALAND 1102 SANDNES 11 11
ROGALAND 1103 STAVANGER 277 26 251
ROGALAND 1106 HAUGESUND 145 90 55
ROGALAND 1111 SOKNDAL 13 13
ROGALAND 1112 LUND 1 1
ROGALAND 1119 3 3
ROGALAND 1121 TIME 24 24
ROGALAND 1124 SOLA 75 75
ROGALAND 1144 KVITSØY 90 90
HORDALAND 1201 BERGEN 592 120 447 3 22
HORDALAND 1221 STORD 29 29
HORDALAND 1228 ODDA 27 27
HORDALAND 1233 ULVIK 22 22
HORDALAND 1235 VOSS 130 68 62
HORDALAND 1251 VAKSDAL 7 7
HORDALAND 1263 LINDÅS 11 11
HORDALAND 1265 FEDJE 67 67
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 186 186
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 16 16
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 6 6
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 15 15
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 53 53
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 22 22
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 234 234
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 430 84 346
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 41 17 24
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 15
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 12 12
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 3 3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 820 348 444 3 13 12
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 8 8
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 20 20
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 6 6
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 34 34
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 10 10
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 26 26
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 201 16 185
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 15 15
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4 4
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 33 18 15
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 12 9 3
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3 3
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 26 26
NORDLAND 1804 BODØ 441 15 246 174 6
NORDLAND 1805 NARVIK 104 84 14 6
NORDLAND 1813 BRØNNØY 5 5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 20 4 16
NORDLAND 1824 VEFSN 122 41 81
NORDLAND 1825 GRANE 10 10
NORDLAND 1833 RANA 68 49 19
NORDLAND 1840 SALTDAL 7 7
NORDLAND 1841 FAUSKE 41 20 21
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 36 3 33
NORDLAND 1865 VÅGAN 48 6 42
NORDLAND 1870 SORTLAND 24 24
TROMS 1902 TROMSØ 219 198 21
TROMS 1903 HARSTAD 76 76
TROMS 1931 LENVIK 33 33
TROMS 1942 NORDREISA 12 12
FINNMARK 2002 VARDØ 22 22
FINNMARK 2003 VADSØ 80 80
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 13 6 7
FINNMARK 2012 ALTA 59 59
FINNMARK 2019 NORDKAPP 59 59
FINNMARK 2020 PORSANGER 8 8
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 18 10 8
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1313:113:813:913:1013:1113:1213:1313:14
ØSTFOLD 101 HALDEN 30.5 17.0 13.5
ØSTFOLD 104 MOSS 168.0 38.0 130.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 101.6 51.0 50.6
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2.0 2.0
ØSTFOLD 111 HVALER 19.5 19.5
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2.0 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 3.0 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 18.9 9.0 9.9
ØSTFOLD 138 HOBØL 1.0 1.0
AKERSHUS 213 SKI 61.5 55.5 6.0
AKERSHUS 215 FROGN 21.3 21.3
AKERSHUS 219 BÆRUM 1.4 1.4
AKERSHUS 220 ASKER 53.1 14.8 38.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO 260.2 85.5 129.5 45.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 29.1 29.1
AKERSHUS 236 NES 1.0 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 17.0 17.0
OSLO 301 OSLO 2909.6 171.3 1441.6 1221.4 11.4 48.8 15.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER 110.0 48.4 61.6
HEDMARK 403 HAMAR 377.9 204.5 173.4
HEDMARK 417 STANGE 3.8 3.8
HEDMARK 426 VÅLER 5.0 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM 43.8 22.3 21.5
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 6.4 6.4
HEDMARK 437 TYNSET 21.3 4.8 16.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 408.4 20.9 386.5 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK 115.0 12.0 103.0
OPPLAND 511 DOVRE 24.6 24.6
OPPLAND 512 LESJA 1.0 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 7.0 7.0
OPPLAND 517 SEL 42.6 23.2 19.4
OPPLAND 520 RINGEBU 6.3 6.3
OPPLAND 521 ØYER 2.0 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 4.0 4.0
OPPLAND 533 LUNNER 10.0 10.0
OPPLAND 534 GRAN 43.0 43.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 13.5 13.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 361.1 182.2 178.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG 21.4 12.8 8.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE 82.6 38.0 44.5
BUSKERUD 616 NES 4.5 4.5
BUSKERUD 617 GOL 10.8 10.8
BUSKERUD 619 ÅL 36.7 36.7
BUSKERUD 620 HOL 4.0 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 4.0 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 46.8 46.8
BUSKERUD 626 LIER 45.4 45.4
VESTFOLD 701 BORRE 96.0 96.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 256.2 66.4 189.8
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 5.0 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK 37.1 31.2 5.8
VESTFOLD 723 TJØME 27.9 27.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN 67.9 25.2 42.7
TELEMARK 806 SKIEN 245.7 15.8 229.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 50.3 1.0 49.3
TELEMARK 817 DRANGEDAL 12.2 12.2
TELEMARK 821 3.0 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD 17.0 17.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 0.5 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 268.5 4.0 223.2 41.2
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 1.4 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 2.0 2.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 130.5 130.5
AUST-AGDER 928 BIRKENES 7.1 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 11.9 11.9
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 8.6 8.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 305.0 116.7 174.1 14.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL 3.8 3.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 21.4 13.0 8.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 4.1 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 1.0 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 16.0 7.0 9.0
ROGALAND 1102 SANDNES 11.0 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 269.5 26.0 243.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 139.6 87.5 52.1
ROGALAND 1111 SOKNDAL 13.0 13.0
ROGALAND 1112 LUND 1.0 1.0
ROGALAND 1119 2.6 2.6
ROGALAND 1121 TIME 23.4 23.4
ROGALAND 1124 SOLA 72.1 72.1
ROGALAND 1144 KVITSØY 87.8 87.8
HORDALAND 1201 BERGEN 576.5 118.1 433.5 3.0 22.0
HORDALAND 1221 STORD 28.2 28.2
HORDALAND 1228 ODDA 26.6 26.6
HORDALAND 1233 ULVIK 22.0 22.0
HORDALAND 1235 VOSS 124.0 63.5 60.4
HORDALAND 1251 VAKSDAL 7.0 7.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 10.8 10.8
HORDALAND 1265 FEDJE 65.6 65.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 180.9 180.9
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 16.0 16.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 6.0 6.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 15.0 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 50.4 50.4
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 21.3 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 231.5 231.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 421.6 82.1 339.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 40.5 16.5 24.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 14.3 14.3
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 12.0 12.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 2.8 2.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 800.0 339.2 433.3 3.0 12.8 11.8
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 6.4 6.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 19.4 19.4
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 5.8 5.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 33.3 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 10.0 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 25.4 25.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 190.1 15.2 174.9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 13.7 13.7
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4.0 4.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 31.7 17.2 14.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 10.9 8.6 2.3
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3.0 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 24.7 24.7
NORDLAND 1804 BODØ 429.6 14.6 239.4 169.6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK 102.9 83.8 13.1 6.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 4.5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 20.0 4.0 16.0
NORDLAND 1824 VEFSN 119.2 40.8 78.4
NORDLAND 1825 GRANE 10.0 10.0
NORDLAND 1833 RANA 66.3 47.8 18.5
NORDLAND 1840 SALTDAL 7.0 7.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 39.9 19.4 20.5
NORDLAND 1849 HAMARØY 0.1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 35.4 2.4 33.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 47.5 6.0 41.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 24.0 24.0
TROMS 1902 TROMSØ 214.1 194.0 20.1
TROMS 1903 HARSTAD 74.3 74.3
TROMS 1931 LENVIK 31.7 31.7
TROMS 1942 NORDREISA 11.3 11.3
FINNMARK 2002 VARDØ 21.0 21.0
FINNMARK 2003 VADSØ 79.1 79.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 13.0 6.0 7.0
FINNMARK 2012 ALTA 58.5 58.5
FINNMARK 2019 NORDKAPP 56.5 56.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 8.0 8.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 16.8 8.8 8.0