(11) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
11 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2804 2615.3
11:1 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
11:5 MATTILSYNET 1382 1287.6
11:6 BIOFORSK 432 390.9
11:7 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 71 61.6
11:8 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 212 202.8
11:9 REINDRIFTSFORVALTNINGEN 23 22.1
11:10 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 193 188.5
11:11 VETERINÆRINSTITUTTET 343 317.1
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1111:111:511:611:711:811:911:1011:11
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 26 26
ØSTFOLD 124 ASKIM 17 17
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 6 6
AKERSHUS 214 ÅS 453 69 199 185
AKERSHUS 219 BÆRUM 9 9
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 27 27
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4 4
OSLO 301 OSLO 870 148 215 55 193 259
HEDMARK 402 KONGSVINGER 9 9
HEDMARK 403 HAMAR 31 31
HEDMARK 412 RINGSAKER 66 66
HEDMARK 427 ELVERUM 13 13
HEDMARK 437 TYNSET 7 7
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9 9
OPPLAND 502 GJØVIK 11 11
OPPLAND 517 SEL 10 10
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 40 40
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 6 6
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 11 11
BUSKERUD 602 DRAMMEN 14 14
BUSKERUD 604 KONGSBERG 14 14
BUSKERUD 605 RINGERIKE 13 13
BUSKERUD 617 GOL 7 7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 5 5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 27 27
TELEMARK 805 PORSGRUNN 11 11
TELEMARK 821 11 11
TELEMARK 828 SELJORD 6 6
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 15 15
AUST-AGDER 906 ARENDAL 17 17
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 12 12
ROGALAND 1101 EIGERSUND 17 17
ROGALAND 1102 SANDNES 108 96 12
ROGALAND 1106 HAUGESUND 29 29
ROGALAND 1119 3 3
ROGALAND 1120 KLEPP 17 17
HORDALAND 1201 BERGEN 112 79 7 11 15
HORDALAND 1221 STORD 12 12
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 11 11
HORDALAND 1238 KVAM 11 11
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 7 7
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 12 12
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 18 18
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 11 11
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 4 4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 11 11
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 20 20
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 10 10
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 10 10
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 5 5
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 36 36
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4 4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 81 34 7 40
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 7 7
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 10 10
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 2 2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 2 2
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 3 3
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 28 28
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 50 41 9
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 9 9
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 24 24
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 18 18
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 4 4
NORDLAND 1804 BODØ 22 13 7 2
NORDLAND 1805 NARVIK 4 4
NORDLAND 1813 BRØNNØY 9 9
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 21 6 15
NORDLAND 1824 VEFSN 5 5
NORDLAND 1832 HEMNES 6 6
NORDLAND 1833 RANA 9 9
NORDLAND 1848 STEIGEN 3 3
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 12 12
NORDLAND 1870 SORTLAND 45 45
TROMS 1902 TROMSØ 45 14 21 7 3
TROMS 1903 HARSTAD 21 7 14
TROMS 1931 LENVIK 17 17
TROMS 1942 NORDREISA 6 6
FINNMARK 2003 VADSØ 11 11
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 13 13
FINNMARK 2012 ALTA 30 7 23
FINNMARK 2021 KARASJOK 11 11
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 27 3 24
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 1111:111:511:611:711:811:911:1011:11
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 25.6 25.6
ØSTFOLD 124 ASKIM 16.1 16.1
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 5.5 5.5
AKERSHUS 214 ÅS 424.5 65.4 181.8 177.2
AKERSHUS 219 BÆRUM 8.4 8.4
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 26.1 26.1
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 3.6 3.6
OSLO 301 OSLO 823.9 144.6 206.2 46.3 188.5 238.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 8.2 8.2
HEDMARK 403 HAMAR 29.3 29.3
HEDMARK 412 RINGSAKER 64.2 64.2
HEDMARK 427 ELVERUM 11.0 11.0
HEDMARK 437 TYNSET 5.9 5.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 8.6 8.6
OPPLAND 502 GJØVIK 9.4 9.4
OPPLAND 517 SEL 8.8 8.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 35.9 35.9
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 5.1 5.1
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 9.9 9.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN 12.7 12.7
BUSKERUD 604 KONGSBERG 10.2 10.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 10.3 10.3
BUSKERUD 617 GOL 7.0 7.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 5.0 5.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 26.0 26.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 10.6 10.6
TELEMARK 821 11.0 11.0
TELEMARK 828 SELJORD 6.0 6.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 14.7 14.7
AUST-AGDER 906 ARENDAL 13.8 13.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 11.8 11.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND 15.6 15.6
ROGALAND 1102 SANDNES 98.6 87.7 10.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND 26.1 26.1
ROGALAND 1119 2.6 2.6
ROGALAND 1120 KLEPP 14.8 14.8
HORDALAND 1201 BERGEN 104.8 74.1 6.8 10.8 13.2
HORDALAND 1221 STORD 10.4 10.4
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 9.4 9.4
HORDALAND 1238 KVAM 9.7 9.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 5.7 5.7
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 11.3 11.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 17.4 17.4
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 10.8 10.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 3.5 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 9.3 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 19.4 19.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 8.9 8.9
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 8.3 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4.2 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 30.0 30.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4.0 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 76.9 32.3 6.4 38.2
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 7.0 7.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 7.4 7.4
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 1.8 1.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 2.0 2.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 2.4 2.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 24.2 24.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 44.8 36.6 8.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 8.1 8.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 20.6 20.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 16.0 16.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 4.0 4.0
NORDLAND 1804 BODØ 21.9 13.0 6.9 2.0
NORDLAND 1805 NARVIK 4.0 4.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 9.0 9.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 19.3 5.5 13.8
NORDLAND 1824 VEFSN 5.0 5.0
NORDLAND 1832 HEMNES 5.5 5.5
NORDLAND 1833 RANA 8.8 8.8
NORDLAND 1848 STEIGEN 1.7 1.7
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 12.0 12.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 44.0 44.0
TROMS 1902 TROMSØ 42.7 13.5 19.6 6.6 3.0
TROMS 1903 HARSTAD 20.5 7.0 13.5
TROMS 1931 LENVIK 15.2 15.2
TROMS 1942 NORDREISA 5.6 5.6
FINNMARK 2003 VADSØ 10.1 10.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4.0 4.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 13.0 13.0
FINNMARK 2012 ALTA 28.7 6.6 22.1
FINNMARK 2021 KARASJOK 9.7 9.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 25.3 3.0 22.3