Pilsens Samlingsparti

PsP sin handlingsplan 2005 - 2009.

1. Norske arbeidsplasser

Sette ned avgiftene for å bevare NORSKE arbeidsplasser i bryggerinæringen. PsP er ikke i mot utenlandsk øl, men vil ha konkurranse på like vilkår.

2. Stoppe kriminalitet til Norge

Sterkt reduserte avgifter på alkoholholdig drikke. Tollkvotene MÅ opp til EU-nivå, for å begrense ulovlig handelslekkasje og smugling.

3. Skjenke bevilgninger

Enklere for bedrifter å få skjenke bevilgning (øl/sprit), men også enklere å miste

ved overtredelse. Salg av vin og pils kl. F (kl.3) til din lokale butikk, samt utvidede åpningstider for salg av dette. Ølforbudet på offentlige valgdager skal oppheves

4. Nei, til yrkespolitikernes ignoranse for folk flest

Nei til yrkespolitikernes ignoranse til folks ønsker og krav om viktigheten ved en norsk bryggerinæring, Ja til utvidede skjenke tider, og utvidede åpningstider på puber, restauranter, og nattklubber inn forbi bestemte rammer.

5. Kulturstøtte til bryggeriene

Ja, til kulturstøtte til bryggeriene. ØL=KULTUR

6. Retur på rusbrus

Ja, til retur på rusbrusflasker (Dagens ordning er en SKAM mot miljøet!)

7. Helse- og omsorg for våre eldre

Ja til at våre eldre som er på stalige/kommunale institusjoner MÅ få nyte et glass vin/øl, uten at byråkratiet griper inn.

8. Miljø

Ja til nedsettelse av boksavgiften. Dette er meget miljøvennlig i motsetning til glass

produkter. Dette må ikke skje før staten er økonomisk behjelpelig ovenfor De lokal bryggeriene som har behov for støtte/hjelp til omstillingen.

9. Sentralisering

JA til å bevare alle lokalbryggerier! Enhver region med respekt for seg selv bør ha et lokalbryggeri. PsP ser med bekymring på sentraliseringen av bryggerinæringen. Dette går PsP sterkt imot.

10. Øl monopoler

Det skal innføres forbud mot at den enkelte kommune kon opprette øl monopoler.

PsP mener at øl monopolene en gang for alle må fjernes fra det norske samfunnet.