* Institute for Social Research Group (ISAF)

This page shows links related to this unit.

External links

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

Instituttgruppa for samfunnsforskning 1977 (Kirke, kultur, utdanning og forskning)