Ny lov blir forsinket

Regjeringen la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov, i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Loven var planlagt å tre i kraft 25. mai.

Regjeringen melder nå at loven tidligst trer i kraft i juliStortinget har satt opp saken til debatt og vedtak 22. mai.

Eksisterende lov vil gjelde frem til dette. Vær imidlertid oppmerksom på at melde- og konsesjonsplikten til Datatilsynet faller bort allerede nå. Vi minner samtidig om at forskningsprosjekter som behandler personopplysninger fortsatt skal meldes inn til personvernombudet.

Personvernombudet jobber med å gå gjennom lovforslaget, og vil legge ut informasjon på våre nettsider om hvilke konsekvenser den nye loven får for forskningssektoren. 

Lovforslaget kan leses på regjeringens nettsider. Proposisjonen kan leses i sin helhet her.

Sist endret: Thu Apr 26 14:30:58 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)