GDPR: Fortsatt meldeplikt til personvernombudet

Personvernombudet ved NSD får en del henvendelser for tiden om hvilke konsekvenser det får forskere og studenter at meldeplikten forsvinner ved innføring av ny personopplysningslov (GDPR).

Vi bemerker at det nye regelverket stort sett blir en videreføring av eksisterende praksis for forskningssektorens del. Meldeplikten erstattes formelt sett av en dokumentasjonsplikt for institusjonene, som betyr at forsker- og studentprosjekter fortsatt må meldes til personvernombudet for vurdering. Endringen har dermed i praksis liten betydning for den enkelte forsker eller student.

Vi minner derfor om at forskningsprosjekter som behandler personopplysninger fortsatt skal meldes inn til personvernombudet. Dette gjelder både i perioden frem til ny lov, og etter at den nye loven trer i kraft.

Vi vil fortløpende legge ut ny informasjon om regelverket etter hvert som endelig lovtekst foreligger.

Les gjerne mer om personvernombudets rolle og oppgaver.

Sist endret: Thu Jun 28 14:21:13 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)