This page in English

Meldeskjema for forsknings- og studentprosjekter som skal behandle personopplysninger

Du må sende inn meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte hvis ditt prosjekt er meldepliktig, og din institusjon har avtale med oss. Du må vente med datainnsamlingen til du mottar vår vurdering.

1) Må jeg melde prosjektet mitt? Ta meldeplikttesten

Det avgjørende for om prosjektet ditt er meldepliktig, er om du skal behandle personopplysninger- og hvordan behandlingen av personopplysninger skal foregå.  

2) Må jeg informere utvalget og innhente samtykke?

Les om krav til informasjon og samtykke. Vi anbefaler at du bruker vår mal for informasjonsskriv.

3) Hvordan kan jeg bidra til raskere saksbehandling?

Her får du hjelp til å sende oss et fullstendig og riktig utfylt meldeskjema, slik at vi ikke må etterspørre opplysninger fra deg.

4) Opprett nytt meldeskjema

Meldeskjemaet skal benyttes for forskningsprosjekter som er meldepliktige etter personopplysningsloven. Skriv inn e-postadresse for å opprette nytt meldeskjema.

Teknisk veiledning til meldeskjema >>

Hvis du ikke skal behandle personopplysninger, er prosjektet ikke meldepliktig. Du skal da ikke sende inn meldeskjema. Les om hvordan du kan gjennomføre prosjektet uten at det er meldepliktig.© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)