Meld endringer

Hvilke endringer skal meldes?

Som hovedregel er det kun endringer som har følger for NSD sin vurdering av prosjektet som skal meldes.

Eksempler på endringer som skal meldes er:

 • endring av dato for prosjektslutt/anonymisering
 • endring av utvalg som har innvirkning på kriterier for samtykke (f.eks. hvis det blir aktuelt å inkludere barn eller personer med redusert samtykkekompetanse)
 • endring av typer data (spesielt dersom det er snakk om innhenting av særlige (sensitive) kategorier av personopplysninger)
 • tilføying av metoder (husk å vedlegge informasjonsskriv samt ntervjuguide, spørreskjema eller liknende)
 • endring av daglig ansvarlig (krever bekreftelse fra tidligere og ny ansvarlig)
 • endring av behandlingsansvarlig institusjon (krever bekreftelse fra minst instituttleder ved tidligere og ny behandlingsansvarlig)

For at vi skal kunne vurdere endringen, er det viktig at all relevant dokumentasjon vedlegges endringsmeldingen.

 

Hvilke endringer skal ikke meldes?

Eksempler på endringer som det ikke er nødvendig å melde kan være:

 • endring av tittel
 • mindre endringer av antall informanter
 • ubetydelig endringer av utvalget eller utforming av spørsmål

 

Hvordan melde endringer på prosjekt
vurdert før 20. juli 2018

Prosjekter som skal avsluttes innen utgangen av 2019

Dersom prosjektet ditt ble vurdert før 20. juli 2018 og har prosjektslutt (dato for anonymisering) innen utgangen av 2019, skal du i utgangspunktet melde endringer med bruk av endringsskjema. Endringsskjema skal returneres til NSD per e-post: personverntjenester@nsd.no

Hent endringsskjema

NB: Det er bare prosjekter hvor datamaterialet skal anonymiseres før utgangen av 2019 som kan anvende dette endringsskjemaet. Vær oppmerksom på at dersom det er snakk om store endringer, vil det likevel kunne være aktuelt at prosjektet meldes på nytt meldeskjema.
 

Prosjekter med varighet utover 2019

Dersom prosjektet ditt ble vurdert før 20. juli 2018 og …

 • prosjektet har prosjektslutt (dato for anonymisering) senere enn utgangen av 2019, eller
 • du nå vil melde at prosjektslutt skal utsettes til en dato seinere enn utgangen av 2019

… skal du ikke melde endringen med bruk av endringsskjema. I dette tilfellet må du melde prosjektet på nytt i vårt nye meldeskjema. Dette på grunn av den nye personopplysningsloven som gjelder fra 20. juli 2018.

NB: Vennligst oppgi nåværende prosjektnummer under 'tilleggsopplysninger' i nytt meldeskjema og opplyse om at prosjektet meldes på nytt på grunn av endring i prosjektet/utvidelse av prosjektperioden.
 

Hvordan melde endringer på prosjekt
vurdert etter 20. juli 2018

Dersom prosjektet ditt ble vurdert etter 20. juli 2018 og du skal foreta endringer i prosjektopplegget, må du logge deg inn via Min side og legge endringen(e) inn i selve meldeskjemaet. Endringene kan ikke iverksettes før du har fått svar fra oss.
 

Skal du melde store endringer i prosjektet?

Dersom det er snakk om veldig store endringer i prosjektopplegget, vil det ofte være mer hensiktsmessig å sende inn et nytt meldeskjema. Eksempler her kan være:

 • utvidelse av metoder som innebærer at forskjellige deler av prosjektet har ulik prosjektslutt
 • delprosjekter med forskjellige prosjektledere
 • nye delstudier med ulike metoder, utvalg, prosjektslutt osv.
 • nytt/nye formål
 • dersom ditt prosjekt ikke har behandlet personopplysninger, og du skal gjøre endringer som fører til at prosjektet må meldes, skal det sendes inn et nytt meldeskjema og ikke endringsmelding.

Er du usikker på om dine endringer trenger å meldes? Ta kontakt før du sender inn endringsskjema eller legger endringen(e) inn i meldeskjemaet ditt.

 

 

Sist endret: Thu Jan 24 14:56:05 CET 2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)