This page in English

Melde endringer

Dersom du skal foreta endringer i prosjektopplegget i forhold til de opplysninger som ble gitt i meldeskjema skal du sende inn et endringsskjema. Endringsskjema skal sendes inn senest 30 dager før endringen skal gjennomføres, og endringen bør ikke igangsettes før du har mottatt svar på endringsmeldingen fra oss.

NB! Endringsmelding skal kun sendes inn i prosjekter som er ferdig vurdert av personvernombudet. Dersom du foretar endringer i et prosjekt som er innmeldt, men ikke ferdig behandlet, er det tilstrekkelig å sende oss en epost til personvernombudet@nsd.no.

Hvilke endringer skal meldes?

Som hovedregel er det kun endringer som har følger for personvernombudets vurdering av prosjektet som skal meldes via endringsskjema.

Eksempler på endringer som skal meldes er:

 • endring av dato for prosjektslutt/anonymisering
 • endring av utvalg som har innvirkning på kriterier for samtykke (f.eks. hvis det blir aktuelt å inkludere barn eller personer med redusert samtykkekompetanse)
 • endring av typer data (spesielt dersom det er snakk om innhenting av sensitive opplysninger)
 • tilføying av metoder
 • endring av daglig ansvarlig
 • endring av behandlingsansvarlig institusjon

Hvilke endringer skal ikke meldes?

Eksempler på endringer som det ikke er nødvendig å melde kan være:

 • endring av tittel
 • mindre endringer av antall informanter
 • ubetydelig endringer av utvalget eller utforming av spørsmål

Endringsmelding eller nytt meldeskjema?

Dersom det er snakk om veldig store endringer i prosjektopplegget, vil det ofte være mer hensiktsmessig å sende inn et nytt meldeskjema. Eksempler her kan være:

 • utvidelse av metoder som innebærer at forskjellige deler av prosjektet har ulik prosjektslutt
 • delprosjekter med forskjellige prosjektledere
 • nye delstudier med ulike metoder, utvalg, prosjektslutt osv.
 • nytt/nye formål
 • dersom ditt prosjekt har vært vurdert som ikke meldepliktig, og du skal gjøre endringer som fører til at prosjektet blir meldepliktig, skal det sendes inn et nytt meldeskjema og ikke endringsmelding.

Er du usikker på om dine endringer trenger å meldes? Ta kontakt før du sender inn endringsskjema.

Hent endringsskjema 

Skjema returneres til NSD per e-post: personvernombudet@nsd.no

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)