Må jeg melde prosjektet mitt?

Det avgjørende for om du må melde prosjektet ditt til NSD er:

  • om du skal behandle personopplysninger – og hvordan behandlingen av personopplysninger skal foregå, og
  • om du er student eller forsker ved en av institusjonene som har avtale med NSD.

Prosedyren med melding til NSD er avtalefestet med institusjonene.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner:

•    direkte, ved at datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn (direkte personidentifiserende opplysninger)
•    indirekte, via en kombinasjon av bakgrunnsopplysninger som sted eller arbeidsplass/skole kombinert med opplysninger om for eksempel alder, kjønn og yrke
•    ved at datamaterialet kan spores tilbake til e-post/IP-adresse (som ved bruk av nettbaserte spørreskjema)
•    via referansenumre i datamaterialet som viser til adskilt navneliste (koblingsnøkkel)

Registrering av anonyme opplysninger

Dersom du kun skal behandle anonyme opplysninger, skal du ikke melde prosjektet. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, hverken direkte, indirekte eller via e-post/IP-adresse eller koblingsnøkkel. Et anonymt datamateriale inneholder altså ingen personopplysninger.

Les mer om hvordan du kan gjennomføre prosjektet uten at det må meldes.

Hvordan skal du behandle personopplysninger i prosjektet?

Det å behandle personopplysninger innebærer å samle inn, registrere, oppbevare og eventuelt sammenstille og utlevere personopplysninger.  Du må melde prosjektet hvis du skal:

•    bruke datamaskinbasert utstyr (som PC, smarttelefon eller minnepinne) til å behandle personopplysninger, for eksempel i form av dokumenter, lyd- eller bildefiler og/eller
•    systematisere sensitive opplysninger manuelt, ordnet etter navn eller fødselsnummer

Du må sende inn meldeskjema selv om du skal publisere anonymt

Prosjektet må meldes selv om det du publiserer skal være anonymt. Det er hvordan du behandler personopplysninger underveis fra datainnsamlingen starter til resultatene publiseres, som avgjør om du må sende inn meldeskjema for prosjektet.

Send inn meldeskjema minst 30 dager før du skal starte datainnsamlingen.

Gå til meldeskjema

 

Sist endret: Mon Aug 06 12:55:34 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)