NSDs oppgaver som personvernombud

Personopplysningsloven fastslår at all behandling av personopplysninger skal meldes til Datatilsynet. Behandling av personopplysninger for forskningsformål er unntatt meldeplikt til Datatilsynet, dersom institusjonen utpeker et personvernombud. Institusjoner som har avtale med NSD som personvernombud for forskning melder dermed sine forskningsprosjekter direkte til oss.

Se oversikt over hvilke institusjoner som har avtale med oss.

Hva gjør vi for din institusjon?

En avtale med NSD som personvernombud innebærer at vi hjelper dere med å implementere gode rutiner for personvern:

  • Vi gjør en forhåndsvurdering av alle innmeldte forskningsprosjekter, slik at forskere og studenter kan følge lovkravene ved gjennomføring av sine prosjekter.
  • Videre følger vi opp ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning.
  • Vi gir ledelsen råd om internkontroll og hjelp til utforming av rutinebeskrivelser.
  • Vi bistår administrasjonen med å holde oversikt og utføre kontroll med egen forskning gjennom verktøyet Meldingsarkivet.
  • Hvis din institusjon får tilsyn fra Datatilsynet, bistår vi med råd og veiledning.
  • Vi bistår institusjonene med avvikshåndtering.
  • Vi tilbyr veiledning, opplæring og informasjonsmateriell for forskere, studenter, ledelse og adminstrasjon.
  • Vi bistår forskningsdeltakere/-utvalget om deres rettigheter etter personopplysningsloven.
  • Vi fører en offentlig oversikt over prosjekter som behandler personopplysninger.

Les mer om personvernombudsordningen på Datatilsynet sine sider.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)