Om Meldingsarkivet

Nytt Meldingsarkiv supplerer det eksisterende

Nytt Meldeskjema ble publisert ved innføring av forordningen den 20. juli 2018. Nye behandlinger, som er meldt f.o.m. 20. juli 2018 vil dere få tilgang til i nytt Meldingsarkiv som publiseres i løpet av oktober 2018. Øvrige prosjekter finner dere i Meldingsarkivet dere allerede benytter.

Meldingsarkivet som publiseres i høst vil være et viktig styrings- og kontrollverktøy. Det gir dere protokoll over alle behandlinger av personopplysninger til forsknings- og kvalitetssikrings-formål som er registrert via vårt nye Meldeskjema (jf. art 30). I Meldingsarkivet vil dere også finne beskrivelse og dokumentasjon vedrørende hvert forskningsprosjekt og dere vil settes i stand til å føre internkontroll med at forskningsprosjektene utføres i samsvar med personvernregelverket

Tilgangsregulert

Meldingsarkivene er tilgangsregulert, og ledelsen ved den enkelte virksomhet bestemmer hvem som skal ha tilgang. Vi anbefaler at alle ledere og ansatte med internkontrolloppgaver får tilgang og bruker Meldingsarkivet jevnlig. Jevnlig bruk av Meldingsarkivet gir mulighet til å avdekke om virksomhetens interne rutiner er kjent og følges av forskere og studenter. Eventuelle avvik kan lettere oppdages på et tidlig tidspunkt, og virksomheten settes i stand til å begrense skade og hindre nye avvik.

Hva er Meldingsarkivet?

Meldingsarkivene gir institusjonene som har avtale med oss oversikt over egne forskningsprosjekter som er meldt til NSD. Det gir institusjonens ledelse mulighet til å kontrollere at forskningen oppfyller lovkrav og interne rutiner. Meldingsarkivene er også et nyttig hjelpemiddel for ledelsen når Datatilsynet gjennomfører tilsyn.

Meldingsarkivet er et verktøy institusjonen kan bruke bl.a. for å påse at:

  •    alle prosjekter som behandler personopplysninger er meldt til NSD
  •    prosjektleder har innhentet nødvendige tillatelser
  •    vilkår i tillatelsene følges opp av forsker
  •    prosjektleder i pågående prosjekt erstattes når vedkommende slutter
  •    avvik meldes til ledelsen og følges opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret: Thu Sep 27 13:17:14 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)