Meldingsarkivet

NYTT: Nye personvernløsninger fra NSD tilpasset ny personvernforordning (GDPR). Les mer her >>

Hva er Meldingsarkivet?

Meldingsarkivet gir institusjonene som har avtale med oss oversikt over egne forskningsprosjekter som er meldt til NSD. Det gir institusjonens ledelse mulighet til å kontrollere at forskningen oppfyller lovkrav og interne rutiner. Meldingsarkivet er også et nyttig hjelpemiddel for ledelsen når Datatilsynet gjennomfører tilsyn.

Meldingsarkivet er et verktøy institusjonen kan bruke bl.a. for å påse at:

  • alle prosjekter som behandler personopplysninger er meldt til NSD
  • prosjekter skaffer nødvendige forhåndstillatelser
  • krav i tillatelsene følges opp av forsker
  • forskere/studenter rydder opp i aktive prosjekter før de slutter
  • avvik meldes til ledelsen og følges opp

Hva inneholder Meldingsarkivet?

I Meldingsarkivet ligger en kort beskrivelse av hvert prosjekt: ansvarlig forsker/student, prosjekttittel, formål, utvalg, data, lagringsmåte og varighet, samt lovhjemler. I tillegg vises saksgang med relevante saksdokumenter. I Meldingsarkivet ligger også en oversikt over prosjekter med avvik som institusjonen bør følge opp.

Tilgang

Meldingsarkivet er tilgangsregulert, og ledelsen bestemmer hvem som skal ha tilgang. Vi anbefaler at alle ledere og ansatte med ansvar for internkontroll bruker Meldingsarkivet jevnlig. Det gir mulighet til å finne ut om rutinene er kjent/følges, og oppdage avvik på et tidlig tidspunkt, slik at det kan rettes opp.© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)