This page in English

Internettforskning

Meldeplikt

Skal du forske på informasjon som er gjort tilgjengelig på internett? Det vil utløse meldeplikt dersom du skal behandle personidentifiserende opplysninger ved bruk av datamaskin. Eksempler på slik behandling av personidentifiserende opplysninger kan være lagring av dokumenter fra åpne eller lukkede diskusjonsforum, inneholdende “nicknames” på diskusjonsdeltakerne. Videre kan direkte sitater være søkbare, og slik vise tilbake til enkeltpersoner.

Informasjon og samtykke

Som hovedregel skal man gi informasjon til deltakerne og innhente samtykke til behandling av personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjekter. Imidlertid kan det unntas fra informasjonsplikten og kravet om innhenting av samtykke, avhengig av hvorvidt:

  • informasjonen hentes fra et åpent eller lukket forum/nettside
  • det er praktisk mulig å gi informasjon og innhente samtykke
  • opplysningene er sensitive
  • opplysningene skal publiseres med eller uten personopplysninger

Opphavsrett

Informasjon som legges ut på internett kan være beskyttet av opphavsretten, og kan dermed ikke nødvendigvis publiseres videre uten at man innhenter tillatelse fra rettighetshaver. Opphavsretten reguleres av Åndsverkloven. Denne problemstillingen gjelder opphavsrettsbeskyttet materiale som eksempelvis blogger, fotografier, videoer og musikk.

Det kan også være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine forskningsetiske retningslinjer for forskning på internett.

Sist endret: Wed Mar 22 15:49:57 CET 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)