This page in English

Nettbaserte spørreundersøkelser

Meldeplikt

Skal du samle inn data via nettbaserte spørreundersøkelser, utløser dette meldeplikt dersom:

  • spørreskjemaet inneholder opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte og/eller
  • spørreskjema på noe tidspunkt i prosessen knyttes til identifiserende opplysninger om respondenten (f.eks. IP-adresse, e-postadresse, informasjonskapsler, nettleserinformasjon eller lignende)

De fleste nettbaserte spørreskjema innebærer registrering av epost-/IP-adresse. Behandlingen vil da være meldepliktig dersom epost-/IP-adresse kobles til svarene, selv om bare tjenesteleverandøren (databehandler) har tilgang til koblingen til identifiserende opplysninger (f.eks. IP-logg).

Databehandler

Dersom ditt prosjekt er meldepliktig, og du ønsker å benytte en leverandør av nettbaserte spørreundersøkelser som ikke er tilknyttet din institusjon, (ekstern databehandler), må institusjonen du er tilknyttet (behandlingsansvarlig institusjon) inngå en databehandleravtale med leverandøren av spørreundersøkelsen, som regulerer og sikrer behandlingen av persondata. Les mer om og se eksempel på en databehandleravtale.

Relevant informasjon til utvalget

Dersom du benytter en databehandler ved innsamling av data, og ikke selv har tilgang til annen identifiserende informasjon om utvalget enn eventuelle bakgrunnsopplysninger, kan utvalget eksempelvis informeres slik om behandlingen av personopplysninger:

"Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av [NAVN PÅ DATABEHANDLER]. Forsker får utlevert data fra [NAVN PÅ DATABEHANDLER] uten tilknytning til e-post/IP-adresse. Opplysningene anonymiseres når prosjektet er ferdigstilt, innen [DATO]."

Se for øvrig våre sider om informasjon og samtykke, for oversikt over punkter som må tas med i informasjonen til utvalget.

Anonym løsning

Det er også mulig å gjennomføre elektroniske spørreskjemaundersøkelser anonymt. Disse omfattes ikke av meldeplikt. Man må da forsikre seg om at selve spørreskjemaet ikke inneholder spørsmål om identifiserende opplysninger, og at IT-løsningen er fullstendig anonym, dvs.:

  • at svaret ikke på noen måte knyttes til identifiserende opplysninger om respondenten (som e-post/IP-adresse, nettleserinformasjon eller informasjonskapsler)
  • og at det ikke registreres identifiserende opplysninger på noen annen måte (f.eks. unik lenke sendt via e-post eller innlogging med bruker-id og passord på nettside)

Ved bruk av anonym løsning, vil det ikke være mulig å purre individuelt de som ikke har svart, og man kan ikke vite om en person har svart flere ganger.

Barn og samtykke

Ved nettbaserte spørreundersøkelser i skoleklasser og lignende, kan det være praktisk vanskelig å innhente samtykke fra foreldrene til å gjennomføre undersøkelsen. Loven krever imidlertid at personopplysninger behandles etter samtykke. Hvorvidt barn selv kan samtykke til slike undersøkelser, avhenger av prosjektets art og omfang. Se for øvrig Når kan barn samtykke selv? og les om forskning i barnehage og skole.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)