This page in English

Deltakende observasjon - antropologisk forskning

Deltagende observasjon er en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode som innebærer at forskeren deltar i de sosiale prosessene han eller hun studerer. Metoden er mest anvendt innen sosialantropologi, men er også brukt av for eksempel sosiologer i studier av mindre grupper, arbeidsplasser osv.

Slik datainnsamling er gjerne svært dynamisk i formen. For å kunne tilrå behandling av personopplysninger, er personvernombudet likevel avhengig av å få noe informasjon om studien. Derfor ser vi gjerne at en kort prosjektskisse sendes sammen med meldeskjemaet.

Vi minner om at observasjonsnotater av situasjoner og hendelser der det ikke registreres hverken direkte eller indirekte personidentifiserbare opplysninger, ikke omfattes av meldeplikten. Se for øvrig: Må jeg melde prosjektet mitt?

Informasjon og samtykke

Hovedregelen når man registrerer personopplysninger i forskning, er at man må innhente (skriftlig eller muntlig) samtykke fra deltakerne. Det er også viktig å tilpasse informasjonen til deltakerne når det gjelder alt fra språk og alder til kulturell bakgrunn. Se for øvrig Informasjon og samtykke, og Når kan barn samtykke selv?

Persondata innhentet til forskning skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet. Persondata kan imidlertid oppbevares og benyttes videre etter prosjektets avslutning til eksempelvis etnografiske- eller forskningsformål, dersom en har innhentet samtykke fra deltakerne til dette.

Dersom datamaterialet skal publiseres med personopplysninger, for eksempel via en filmsnutt, bilder eller andre identifiserende opplysninger, må man ha innhentet samtykke fra deltakerne også til slik publisering.

Sist endret: Wed Mar 22 15:54:32 CET 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)