This page in English

Godkjenning fra REK til helseforskning

Det er formålet med prosjektet som er avgjørende for om et prosjekt skal søke godkjenning hos REK (Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) etter helseforskningsloven, eller om det skal meldes til oss etter personopplysningsloven/helseregisterloven. Dersom et prosjekt er godkjent av REK, kreves det vanligvis ikke en vurdering fra personvernombudet.

Hva skal meldes til REK?

  • Helseforskningsloven omfatter kun forskning med formål om å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom. Er du i tvil kan du sende framleggelsesvurdering til REK.

Hva skal meldes til oss (NSD)?

  • Forskning på pasient- og helseopplysninger til alle andre formål, reguleres av personopplysningsloven og skal meldes til oss. Dette gjelder også selv om prosjektene innebærer innsamling av helseopplysninger eller gjennomføres ved helseforetak.
  • Kvalitetssikring i helsetjenesten

Hva skal meldes både til REK og NSD?

  • Ved bruk av data fra de pseudonyme helseregistrene (IPLOS og Reseptregisteret), er det nødvendig både med melding til oss, konsesjon fra Datatilsynet og godkjenning fra REK.

 

Sist endret: Wed Mar 22 15:59:47 CET 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)