Melde- eller konsesjonsplikt?

Du skal sende inn meldeskjema til oss hvis prosjektet ditt er meldepliktig, og din institusjon har NSD som sitt personvernombud for forskning. Vi vurderer de fleste prosjektene her hos oss, men noen prosjekter krever i tillegg konsesjon fra Datatilsynet.

Dersom prosjektet ditt er konsesjonspliktig, utformer vi søknaden sammen med deg og oversender den til Datatilsynet.

Hvilke prosjekter er konsesjonspliktige?

Prosjekter som utløser konsesjonsplikt kan være prosjekter som behandler sensitive personopplysninger og

  • er av stort omfang (over 5000 personer) og lang varighet (over 15 år), og/eller
  • består av store datasett som ikke er tilfredsstillende avidentifisert eller pseudonymisert, og/eller
  • utfører frafallsanalyser som ikke er basert på samtykke, og/eller
  • bruker data fra de pseudonyme helseregistre (IPLOS og Reseptregisteret), og/eller
  • forsker på særlig sensitive data uten samtykke

 

Sist endret: Thu Jun 28 14:28:45 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)