This page in English

Dispensasjon fra taushetsplikten?

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger må som hovedregel baseres på informasjon og/eller samtykke fra utvalget. Ved unntak fra samtykke må tilgangen baseres på dispensasjon fra aktuell myndighet.

Observasjon ved institusjoner

Hvis observasjoner skal gjennomføres uten å innhente samtykke fra de som er til stede, må du som hovedregel søke tillatelse fra ledelsen ved institusjonen til å gjennomføre observasjonene. Ledelsen må ta stilling til om de kan gi forsker tilgang til å observere, eller om det må søkes om dispensasjon fra taushetsplikten fra aktuell myndighet.

Innsyn i mapper

Ved innsyn i eller utlevering fra mapper som inneholder taushetsbelagte opplysninger (f.eks. barnevernsmapper, NAV-mapper, etc) vil det være nødvendig med dispensasjon fra aktuell instans, som regel aktuelt departement, dersom innsynet ikke skal baseres på samtykke fra de involverte.

Registerdata fra SSB

Skal du benytte registerdata fra SSB uten å innhente samtykke fra de registrerte? SSB kan gi dispensasjon fra taushetsplikten for data SSB bruker til statistikk, som data om befolkning, utdanning, sysselsetting og trygd. Les mer her.

Andre registre

Skal du låne registerdata fra andre enn SSB uten å innhente samtykke fra de registrerte, må du innhente dispensasjon fra taushetsplikten fra registereier. Eksempler på slike registre er Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Straffesaksregisteret og Utlendingsdatabasen. Merk at bruk av data fra de pseudonyme helseregistrene (Reseptregisteret og IPLOS) vil utløse konsesjonsplikt.

Det er viktig å passe på at dispensasjoner som navngir forskere, nevner alle forskerne som skal ha tilgang til data i det konkrete prosjektet.

 

Sist endret: Wed Mar 22 15:58:30 CET 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)