GDPR-møter med institusjonene

Denne våren har NSD invitert ledelsen ved alle institusjoner vi er personvernombud for til møte om GDPR. Vi har arrangert i alt 12 møter med til sammen 97 institusjoner. På hvert møte har vi forsøkt å samle institusjoner av samme type, henholdsvis universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseinstitusjoner.

Formålet med møtene har dels vært at NSD ville informere om det nye regelverket og våre personverntjenester fremover, dels at institusjonene skulle få utveksle erfaringer om sitt personvernarbeid og komme med innspill til NSD.

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra deltagerne om at de syntes det var nyttig å møtes på denne måten, både for å få en oppdatering om ny lov, høre om NSDs tjenester fremover, og for å utveksle erfaringer med andre institusjoner. For NSD ga møtene viktige tilbakemeldinger, både om at sektoren ønsker å bruke oss videre, om konkrete behov og om muligheter for å utvide og styrke samarbeidet.

Basert på tilbakemeldingene vi har mottatt, vil vi legge opp til tettere dialog mellom NSD og institusjonenes ledelse om personverntjenestene vi leverer. Vi trapper samtidig opp vårt tilbud med hensyn til opplæring på alle nivåer, ettersom både ledelse, forskningsadministrasjon, forskere, veiledere og studenter vil ha behov for opplæring i personvernregelverket fremover.

Det er videre stor interesse blant institusjonene for at NSD skal ta initiativ til en bransjenorm for personvern i forskning. Dette kan vi få til, basert på blant annet Datatilsynets veileder for internkontroll, analyse av nytt regelverk og vår erfaring med internkontrolldokumenter. Det blir svært viktig å få innspill fra sektoren, gjennom en referansegruppe og samarbeid med UNINETT/ Tjenesteorganet.

Sist endret: Thu May 03 08:02:21 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)