This page in English

Meld prosjekt som skal behandle personopplysninger

Få hjelp til å melde prosjekt

Ny personopplysningslov (GDPR)

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser på sine nettsider om at de arbeider med å få klar ny personopplysningslov, som i utgangspunktet skal tre i kraft 25. mai 2018. Det er på dette tidspunkt usikkert om loven blir klar i tide.

Personvernombudet gjør oppmerksom på at den nye loven i hovedsak blir en videreføring av dagens praksis for forskningssektorens del. Dette innebærer at forsker- og studentprosjekter fortsatt skal meldes til personvernombudet, både frem til og etter at ny lov trer i kraft.

Les mer på departementets nettsider. 

 

 

Sist endret: Tue Mar 13 11:22:46 CET 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)