Om oss

NSD er personvernombud for ca. 150 forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder alle universiteter, høgskoler, flere helseforetak, samt en rekke frittstående forskningsinstitutt og kompetansesentre (se oversikt).

Personvernombudets hovedoppgave er å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning. Et viktig ledd i dette arbeidet er vår forhåndsvurdering av forskningsprosjekter i henhold til personopplysnings- og helseregisterloven, og oppfølging ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning. Videre veileder vi og gir råd til institusjoner, forskere og studenter i personvernspørsmål med fokus på å ivareta forskningens behov innenfor regelverkets rammer.

 

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no