Våre brukere

Nedenfor vises en oversikt over institusjonene som har NSD som sitt personvernombud for forskning. Forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde sine forskningsprosjekter til personvernombudet.

Les om meldeplikten.

Universiteter Kontaktperson
Nord universitet Sissel Marit Jensen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Jessica Kathle
NTNU Anne Marie Snekvik
UiT Norges arktiske universitet Sølvi Brendeford Anderssen
Universitetet i Agder Målfrid Tangedal
Universitetet i Bergen Inger Gjesdahl
Universitetet i Oslo Lars Inge Oftedal
Universitetet i Stavanger Jorunn H. Barka
Vitenskapelige høgskoler Kontaktperson
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Reidun Høydal
Handelshøyskolen BI Svein Ole Borgen
Høgskolen i Molde Karl Yngvar Dale
Kunst- og designhøgskolen i Bergen Anne-Len Thoresen
Norges Handelshøyskole Elise Kongsvik
Norges idrettshøgskole Elisabeth Shaw
Norges musikkhøgskole Otto Christian Pay
Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet Jan-Olav Henriksen
VID vitenskapelig høgskole Bård Mæland
Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS Hans Erik Næss
Høgskoler Kontaktperson
Ansgar Teologiske Høgskole Anne Haugland Balsnes
Dronning Mauds Minne Høgskole Ellen Beate Sandseter
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Ivar Vegge
Forsvarets høgskole Silje Nålsund
Høgskolen i Hedmark Stian Sundell Torjussen
Høgskolen i Lillehammer Anne Sofie Lofthus
Høgskolen i Oslo og Akershus Ingrid Jacobsen
Høgskolen i Sørøst-Norge Kristine Langerød
Høgskolen i Østfold Kjell Ove Kjølaas
Høgskolen på Vestlandet Heidi Skramstad
Høgskulen i Volda Ola Teige
Høyskolen Diakonova Tormod Kleiven
Høyskolen for ledelse og teologi Tommy Davidsson
Krigsskolen Lene Bomann-Larsen
Lovisenberg diakonale høgskole Heidrun Hole
Luftkrigsskolen Anniken Langøigjelten
Markedshøyskolen Cathrine Von Ibenfeldt
NLA Høgskolen AS Odd Kjetil Rangnes
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Eli Gabrielle Borchsenius
Politihøgskolen Mette Berg
Rudolf Steinerhøyskolen Marianne Tellmann
Samisk høgskole Ville Söderbaum
Sjøkrigsskolen i Bergen Jan O. Jacobsen
Instituttsektoren Kontaktperson
Agderforskning Sissel Strickert
CICERO Senter for klimaforskning Tone Veiby
CMI Chr. Michelsens Instiutt Eyolf Jul-Larsen
Flymedisinsk institutt Trond Eirik Strand
Forskningsstiftelsen Fafo Anne Britt Djuve
GenØk - Senter for Biosikkerhet Idun Merete Grønsberg
Havforskningsinstituttet Helge Sagen
Helseutvalget Sammen for bedre homohelse Bera Ulstein Moseng
Institutt for fredsforskning Lars Even Andersen
Institutt for samfunnsforskning Ingunn R. Sørlie
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) Åshild Finnestad
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Ånund Bottveit
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Berit Johnsen
KUN senter for kunnskap og likestilling Maria Monasdatter Almli
Læringslaben FoU Yngve Lindvig
Møreforsking AS Elisabeth Maråk Støle
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Marian Malde
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Olav Arne Bævre
NILU - Norsk institutt for luftforskning Arnhild Sundset
Nofima AS Øydis Ueland
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Sveinung Skule
Nordlandsforskning AS Iselin Marstrander
Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ketil Skogen
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Frode Sundnes
Norsk Regnesentral Kari Åse Homme
Norsk senter for bygdeforskning Egil Petter Stræte
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Jan-Morten Torrissen
Northern Research Institute Tromsø AS (Norut) Eirik Mikkelsen
NTNU Samfunnsforskning AS Kari Laupstad
Proba samfunnsanalyse Knut Arild Larsen
Rambøll Management Consulting AS Ida Gram
Rogaland A-senter as Rasmus Sand
Samfunns- og næringslivsforskning AS Cathrine Risa
Senter for IKT i utdanningen Ola Berge
Senter for interkulturell kommunikasjon Gunhild Odden
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Georg Broch
Senter for økonomisk forskning AS Lars-Erik Borge
SINTEF Knut Arve Skaugstad
Statens arbeidsmiljøinstitutt Margrethe Schøning
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Per Kristian Hilden
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Elisabeth Authen Sethre
Telemarksforsking-Bø Karl Gunnar Sanda
Transportøkonomisk institutt Frode Longva
Trøndelag Forskning og Utvikling AS Inghild Aldal Jørgenvåg
Uni Research AS Mette Norvalls
Unirand AS Erik Gulbrandsen
Vestlandsforsking Anne Lise Uglum Skar
Østfoldforskning AS Trond Edvardsen
Østlandsforskning Trude Hella Eide
Andre organisasjoner Kontaktperson
Det praktisk-teologiske seminar Rigmor Smith-Gahrsen
Husbanken Ingvild Fosse
ideas2evidence Malin Dahle
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ragnhild Nissen-Lie
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Harald Vikne
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Pål Bakken
Oslo Economics Nina Skrove Falch
Senter for internasjonalisering av utdanning SIU Hege Toje
Statped Rolf B. Fasting
Helsesektoren Kontaktperson
Apokus AS Christine Frigaard
Beitostølen Helsesportsenter Rune Klevrud
Blå Kors Haugaland A - Senter AS Geir H. Iversen
Borgestadklinikken - Blå Kors Sør SA Guro Brekke
Finnmarkssykehuset Mette Kjær
FRAMBU senter for sjeldne diagnoser Øivind Juris Kanavin
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Ida Kristine Sangnes
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Lene Kristin Brekke
Helgelandssykehuset HF Sigurd Finne
Helse Fonna HF Anne Lise Kvalevaag
Helse Nord-Trøndelag HF Hege Selnes Haugdahl
Helse Vest RHF Hans Stenby
Lade BehandlingsSenter Blå Kors Snorre Rønning
Laerdal Medical AS Tonje Søraas Birkenes
Martina Hansens Hospital Stefan Moosmayer
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS Solveig Steinnes
Nordlandssykehuset HF Petter Román Øien
Opptreningssenteret i Finnmark Torill Iversen
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Annette Jeneson
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS Synne Chadwick
Sjukehusapoteka Vest HF Øystein Rune Torgauten
Solli Distriktspsykiatriske Senter Anders Hovland
Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Ida Ailin Hop
Stiftelsen Bergensklinikkene Arvid Skutle
Stiftelsen Betanien Bergen Knut Rasmussen
Stiftelsen CatoSenteret Hege Bruun-Hanssen
Stiftelsen SOR Jarle Eknes
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Liv Johanne Wekre
Sykehuset i Vestfold HF Rikke Aune Asbjørnsen
Sykehuset Innlandet HF Birgit Hovde
Sykehuset Telemark HF Geir Hoff
Sykehuset Østfold HF Waleed Ghanima
Sørlandet sykehus HF Sandrine S. Slotten
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS Tone Natland Fagerhaug
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Ewa Hovden
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TK Vest) Trond Storesund
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Tiril Willumsen
Tyrilistiftelsen Hanne Lorimer Aamodt
Valnesfjord Helsesportssenter Jann-Hårek Lillevoll
Viken senter for psykiatri og sjelesorg Mary Nivison