Problemer med å logge inn?

NB! Innlogging til Meldingsarkivet er kun for ledelsen og administrativt ansatte som er utpekt av institusjonen.

Meldingsarkivet

Meldingsarkivet gir institusjoner som har avtale med NSD systematisk oversikt over egne forskningsprosjekter som er meldt til personvernombudet, med detaljert informasjon om hvert prosjekt, inkludert alle relevante saksdokumenter. Meldingsarkivet er et styrings- og kontrollredskap, rettet mot ansatte som har ansvar for kontroll og dokumentasjon av bruk av personopplysninger i forskning. Meldingsarkivet er derfor tilgangsregulert, og institusjonen bestemmer selv hvilke personer som skal ha tilgang. Les mer om Meldingsarkivet.