Endringsskjema

Dersom det foretas endringer i prosjektopplegget/behandlingen i forhold til de opplysninger som ble gitt i meldeskjema og som ligger til grunn for personvernombudets vurderinger, skal det sendes inn eget endringsskjema.

Er du usikker på om dine endringer trenger å meldes, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere, før du sender inn endringsskjema.

Hent endringsskjema 

Skjema returneres til NSD per e-post: personvernombudet@nsd.no

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no