Krav til samtykke

LAST NED
Veiledende mal for informasjonsskriv

For at et samtykke til deltakelse i forskning skal være gyldig, må det være frivillig, uttrykkelig og informert. Dette innebærer at den som forespørres om å delta må forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det får å gi sitt samtykke til deltakelse i det aktuelle forskningsprosjektet. Det er vanlig å utforme et informasjonsbrev der man forespør om deltakelse og informerer om studien.

Informasjon til den som skal samtykke må minst omfatte:

Informasjonen bør vanligvis i tillegg inneholde følgende:

I noen tilfeller er det også relevant å oppgi informasjon om følgende:

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no