Opprett nytt meldeskjema

Meldeskjemaet skal benyttes for forskningsprosjekter som er meldepliktige etter personopplysningsloven. Skriv inn e-post-adresse for å opprette nytt meldeskjema.

Du vil straks motta en e-post med link til ditt meldeskjema. Utfyllingen kan gjøres i flere omganger.

Dersom ditt prosjekt er meldepliktig må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter, og tilbakemelding fra personvernombudet må avventes før prosjektet igangsettes. Saksbehandlingstiden vil kunne variere etter prosjektets art, omfang og kompleksitet, samt hvor godt prosjektet er beskrevet i prosjektmeldingen. Dersom du gjør endringer i prosjektet etter at det er meldt, må du sende inn et eget endringsskjema.

Er du usikker på om prosjektet er meldepliktig? Prøv gjerne vår meldeplikttest.

Når gjelder meldeplikten?

Prosjektet ditt er meldepliktig dersom du skal behandle personopplysninger ved hjelp av:

Merk at meldeplikten gjelder uavhengig av om all rapportering fra prosjektet er anonym. Det er hvordan du behandler personopplysninger underveis fra datainnsamlingen starter til resultatene publiseres, som avgjør om prosjektet må meldes.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner:

Dersom du utelukkende skal registrere anonyme opplysninger er prosjektet ikke meldepliktig. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, verken direkte, indirekte, eller via koblingsnøkkel.

Har du spørsmål? Ta kontakt

 

Teknisk veiledning til meldeskjema >>