Må prosjektet meldes?

MELDEPLIKTTEST
Sjekk om prosjektet ditt er meldepliktig

Forskere og studenter ved institusjoner som har NSD som sitt personvernombud, skal melde sine forskningsprosjekter til NSD, dersom meldeplikten utløses. Meldeplikten ved behandling av personopplysninger er lovpålagt, og prosedyren med melding til NSD er avtalt med institusjonene.

Når gjelder meldeplikten?

Prosjektet ditt er meldepliktig dersom du skal behandle personopplysninger ved hjelp av:

Merk at meldeplikten gjelder uavhengig av om all rapportering fra prosjektet er anonym. Det er hvordan du behandler personopplysninger underveis fra datainnsamlingen starter til resultatene publiseres, som avgjør om prosjektet må meldes.

Dersom ditt prosjekt er meldepliktig må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter, og tilbakemelding fra personvernombudet må avventes før prosjektet igangsettes. Saksbehandlingstiden vil kunne variere etter prosjektets art, omfang og kompleksitet, samt hvor godt prosjektet er beskrevet i prosjektmeldingen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner:

Dersom du utelukkende skal registrere anonyme opplysninger er prosjektet ikke meldepliktig. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, verken direkte, indirekte, eller via koblingsnøkkel.

Les mer om hvordan databehandling kan gjennomføres slik at prosjektet ikke omfattes av meldeplikt.

Opprett meldeskjema 

 

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no