Dersom ditt prosjekt er meldepliktig må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter, og tilbakemelding fra personvernombudet må avventes før prosjektet igangsettes. Saksbehandlingstiden vil kunne variere etter prosjektets art, omfang og kompleksitet, samt hvor godt prosjektet er beskrevet i prosjektmeldingen.

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no