Personidentifiserbare data

Personidentifiserbare data inneholder opplysninger som kan knyttes til en person. Opplysnninger kan for eksempel knyttes til en person via fødselsnummer, navn, e-postadresse/IP-adresse eller referansenummer som viser til en navneliste, via bilde/video av ansikter eller en sammenstilling av bakgrunnsopplysninger.

Det stilles formelle krav til behandling og oppbevaring av personidentifiserbare data. For å avgjøre om dataene er personidentifiserbare, foretar NSD en manuell kontroll av anonymitet.

TEMA: personvern •  TYPE: webside •  MÅLGRUPPE: forskere, studenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)