Krav til samtykke

Du har som hovedregel informasjonsplikt overfor personen(e) du skal innhente personopplysninger om. Dette er en grunnleggende rettighet som er forankret i norsk lov. Informasjonsplikten gjelder uavhengig av kravet til å innhente samtykke.

TEMA: personvern •  TYPE: webside •  MÅLGRUPPE: forskere, studenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)