Slik virker datahåndteringsplanen

Ved å skisse opp et tydelig bilde i forkant av prosjektet kan en avdekke og eventuelt unngå utfordringer som er knyttet til lagring av datamateriale. Hensikten er å kartlegge, organisere, sikre og ivareta god håndtering av datamaterialet, både underveis i prosjektet men også for fremtidig gjenbruk. Flere og flere finansieringskilder krever en datahåndteringsplan (Data Management Plan - DMP) som en leveranse tidlig i forskningsprosjektet. 

Det er prosjektleders ansvar å sørge for at forskningsprosjektets forskningsdata, forskningsfiler, eventuell koblingsnøkkel og fil med koblingsnøkler behandles, lagres, sikres og slettes i henhold til lov og vedtatte retningslinjer. 

Før innsamling/behandling av forskningsdata starter, må forskningsleder sjekke ut om prosjektet trenger godkjenning fra en ekstern instans, som for eksempel REK eller NSD

En DMP inneholder gjerne en oversikt over hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert, planer for deling og konservering av disse dataene, samt en gjennomgang av potensielle sensitive data og eventuelle restriksjoner og sikkerhetstiltak som bør gjelde.

TEMA: datahåndteringsplan •  TYPE: webside •  MÅLGRUPPE: forskere, studenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)